Uitgawe 25: 25 September 2018

 

 

If you can't see this e-mail properly, view it online

 

 
 

 

valies logo2

 

 

 

 

 

valies tema

Leuse/Tema vir 2018:  Overvaal bou karakter!

 

 

NUUS-KIERIG

 

 

Uitgawe 25 -  25 September 2018

 

 

 

   

 

 

Geagte ouer/voog

 

   

Die laaste week van die derde kwartaal het aangebreek.  Dit was ‘n bedrywige kwartaal en ek glo die leerders sien uit na die week van rus.  Geniet dit!

 

 

 

Ek herinner u daaraan dat die matriekeindeksamen begin, drie weke na die skool heropen het.

 

 

 

Ek wil dit op elke ouer se harte druk om u finansiële verpligtinge teenoor die skool af te handel.

 

 

 

Gedagte vir die week

 

 

 

“Daar is twee noodsaaklike karaktereienskappe wat ‘n mens ongelukkig op geen ander manier so goed kan leer as deur lyding nie;  om sterk te wees en nederig te word.” – A. M. Wells

 

 

 

Groete

 

 


 
SCHALK RABIE - HOOF
2018.09.25

 

 

 

 

Rapporte, oueraand en jaarlikse begrotingsvergadering

 

 

 

Die jaarlikse begrotingsvergadering, waartydens die skoolgelde van 2019 goedgekeur word, vind plaas op Dinsdag, 16 Oktober om 18:00.  Die vergadering sal slegs 15 minute duur, maar dis uiters belangrik dat al ons ouers hierdie vergadering bywoon.  Dit is die enigste geleentheid waar u insae kan kry in die skool se begroting, en u ook u insette kan lewer.

 

 

 

Rapporte sal om 18:15 uitgehandig word en die oueraand sal om 18:30 volg. 

 

 

 

Lentesokkie en gewone klere

 

 

 

Daar vind op Donderdag, 27 September ‘n lentesokkie by die skool plaas vanaf 18:00 tot 22:00.  Die koste daaraan verbonde beloop R20, inbetaalbaar by voogklas.  Indien die leerders R20 betaal vir die sokkie, mag hulle ook op Donderdag gewone klere aantrek skool toe vir die dag.

 

 

 

 

Interact Klub – RYLA-kamp

 

 

 

Sadé Briedenhann, Edwardo de Vittorio en Shi-Ann du Toit het die RYLA-kamp in Benoni bygewoon.  Dankie vir die ambassadeurs wat julle vir Hoërskool Overvaal is. 

 

 

 

 

“Cheerleaders”

 

 

 

Ons beplan om gedurende Oktober oudisies (try-outs) te hou vir die 2019-“cheerleading”-span.  Ons gaan kyk na “splits, jack-knives”, bruggies bou, handstand en wawiele.  Leerders wat wil kom, moet in al bogenoemde voldoen asook ‘n dansie uitwerk wat dit alles insluit.  Leerders mag in groepe werk.  ‘n “Stunt” of twee sal ‘n pluspunt wees.  Seuns is ook welkom veral by “stunts” en ander waaghalsige toertjies.  Hou Nuus-kierig dop vir verdere kennisgewing. 

 

 

 

 

Laat kom

 

 

 

Leerders moet reeds om 07:25 binne die skoolgronde wees, en om 07:30 in klasverband aangetree wees op die blokke.  Dit bly die ouers se verantwoordelikheid om te verseker dat u kind/ers elke skooldag betyds by die skool is, ongeag of u hulle aflaai by die skool, en of hulle self skool toe stap/ry.  Daar sal streng opgetree word teen leerders wat laat kom. 

 

 

 

 

Afwesighede

 

 

 

Volgens departementele skrywes, moet `n leerder wat meer as tien dae van die skool afwesig is, van die register verwyder word. Ouers moet daarop let dat dit wetlike voorskrifte is, en so toegepas moet word. U kind se plek is by die skool en u moet toesien dat geen leerder onnodig van die skool wegbly nie.

 

 

 

Die beleid wat by die skool gevolg word, is baie duidelik.  Indien `n leerder afwesig is, moet hy of sy die volgende dag wat hy of sy terug is by die skool, vir die betrokke voogonderwyser `n doktersbrief, of `n brief van die ouer wat die afwesigheid verduidelik, gee. Indien daar geen brief is nie, sal die leerder `n bloubrief kry wat sal aandui dat hy of sy skool gebank het.

 

 

 

 

Overvaal jaggeleentheid

 

 

 

Hoërskool Overvaal bied aan een gelukkige wenner die geleentheid om ‘n Blouwildebees te skiet op ‘n plaas naby Fochville (oop permit).  Kaartjies beloop R200 elk en sluit verversings  in.  Slegs 100 kaartjies word verkoop. 

 

 

 

Skakel mev. G. Greyling by (016) 429 1792 of 082 377 5013.  Sluitingsdatum is 26 September 2018 en die trekking vind plaas op 27 September 2018.  Die wenner sal telefonies gekontak word.

 

 

 

Skandaal by Overvaal!

 

 

 

Bespreek u kaartjie vir die komiese vertolking deur Hoërskool Overvaal se eie personeel!!

 

 

 

Datum:            23 Oktober (R50 per persoon)

                        24 Oktober (R100 per persoon – sluit vingerete in.  Eie drinkgoed welkom).

 

 

 

Koop u kaartjies so gou as moontlik by mev. C. van de Poll.

 

 

 

Parkering van leerders binne skoolterrein

 

 

 

Slegs leerders wat beskik oor 'n geldige bestuurderslisensie mag binne die skoolterrein ry en parkeer.  Leerders sonder die nodige dokumentasie, moet asseblief in die parkeerterrein by die winkelkompleks oorkant die skool parkeer. 

    

 

 

 

Afhaal van leerders gedurende skoolure

 

 

 

Geen leerders mag die skoolterrein verlaat gedurende skoolure sonder om eers afgeteken te word in 'n register in die algemene kantoor nie.  Indien leerders dit wel doen, sal dit beskou word as "stokkiesdraai" en sal hy/sy volgens die dissiplinêre kode van die skool dienooreenkomstig  gestraf word. 

 

 

 

Ter wille van u kind se veiligheid, kan slegs ouers of voogde 'n leerder kom afhaal.  Indien 'n ouer/voog weens werksomstandighede nie self 'n leerder kan afhaal nie, moet 'n toestemmingsbrief saam met die persoon gestuur word wat die leerder afhaal, of die ouer moet 'n toestemmingsbrief aan ons faks of per e-pos stuur.  Dieselfde reëling geld ongelukkig ook vir die leerders se broers/susters, oupas/oumas en ooms/tannies.  Die leerders bly die skool se verantwoordelikheid tot tyd en wyl ons hulle in die sorg van hulle ouers/voogde oorgee.  Let wel:  Telefoniese toestemming sal nie aanvaar word nie, bloot weens die feit dat ons in staat moet wees om skriftelike bewys van toestemming te kan toon aan die Departement sou dit nodig wees. 

 

 

 

Indien 'n leerder gedurende skoolure siek word, mag hy/sy nie self die ouer skakel nie.  Hy/sy moet aanmeld by die algemene kantoor, waarna een van die administratiewe dames die ouer sal skakel en versoek om die leerder te kom haal.  Die leerder sal in die siekekamer gehou word tot tyd en wyl die ouer hom/haar kan afhaal. 

 

 

 

Ons sal dit waardeer indien u sover as moontlik afsprake na skoolure sal reël.  Moet asseblief nie u kinders vir onbenullige redes tydens skoolure kom afhaal nie.  Dit is geweldig steurend vir die personeel indien ons kort-kort leerders uit klasse moet roep.

 

 

 

Maak asseblief seker dat ons oor u korrekte kontakbesonderhede beskik, en dat ons in staat is om u in die hande te kry in gevalle van siekte en nood.  Dit het al in die verlede gebeur dat ons tydens'n noodgeval tot drie oproepe moes maak voordat ons daarin kon slaag om 'n ouer te bereik!

  

 

 

 

Druk van toeters voor skoolhek

 

 

 

Ons wil vriendelik versoek dat ouers asseblief nie sal toeter druk wanneer hulle toegang benodig tot die skool nie.  Dit is geweldig steurend.  Daar is aan beide kante van die hek 'n knoppie binne maklike bereik geplaas vir hierdie doel.

 

 

 

Leerders gebruik voorportaal as deurgang

 

 

 

Ons ondervind tans 'n groot probleem met leerders wat die voorportaal by die algemene kantoor gebruik as 'n deurgang.  Dit is veral leerders wat gebruik maak van die parkering voor die administratiewe blok, en leerders wie se busse geparkeer staan voor die administratiewe blok, wat hulle hieraan skuldig m  aak.  Die voorportaal skep die eerste indruk wat besoekers van ons skool kry, en moet dus deurentyd skoon en netjies gehou word.  Dit is 'n groot frustrasie om die vloere skoon te hou met leerders wat gedurig daar deur beweeg, soms selfs met modderige en vuil skoene en ook na sportperiode met rugbyskoene aan.  Ons vra u dringende samewerking in hierdie verband.

 

 

 

 

Uitstap by skoolhekke nadat leerders reeds afgelaai is

 

 

 

Daar is ‘n voortslepende probleem met leerders wat soggens, óf per motor, óf per bus, afgelaai word by die skool, instap by die skoolterrein om hulle tasse neer te sit, en dan weer uitstap by die hekke om die winkelkompleks oorkant die skool te besoek, of andersins rondstaan buite om te wag vir vriende.  U, as ouer, is intussen onder die wanindruk dat u kind veilig binne die skoolterrein is.  Een van die probleme wat hierdeur ervaar word, is dat die leerders rondhang by die winkelkompleks en dan gevolglik laat opdaag vir skool, en die ander meer ernstige kopseer, is dat daar in daardie tydgleuf iets met u kind/ers kan gebeur buite die skoolterrein, wat geweldige regsimplikasies meebring vir alle partye.  Leerders wat afgelaai word by die skool, moet die skoolterrein dadelik binne gaan, en binne bly!

 

 

 

 

Gholfdag

 

 

 

Datum:            28 September 2018

Plek:                Maccauvlei Gholfklub

Koste:             R2500 vir 4-bal

                        R1500 vir putjie borg

 

 

 

Borgskappe sal verwelkom word.

 

 

 

Vir meer inligting kontak:      Chadri Cronjé - 082 826 3158 /

                                                Chris Sharp – 078 785 8601                                

 

 

 

 

Medikasie

 

 

 

Volgens departementele opdrag mag géén medikasie, insluitend oogdruppels, aan enige leerders gegee word nie. 

 

 

 

 

Advertensieborde op palisadeheining

 

 

 

Maatskappye wat belangstel kan teen geringe koste advertensieborde op die skool se palisadeheining in Langrandweg aanbring.  Borde se grootte is 2.450 x 1.225m.  Borde word op die maatskappye se eie koste gemaak.  Kontak gerus vir Charmasne van de Poll vir koste en navrae. 

 

 

 

 

Klerewinkeltye

 

 

 

Maandae + Dinsdae + Donderdae – gedurende pouse.

 

 

 

  

Vir enige navrae:  Kontak gerus Michelle - 084 554 9928 of Pierre - 084 529 3299.

 

 

 

Verjaarsdae:  Leerders

 

 

 

September:

 

 

 

25 FREEMANTLE  CINDY GR 10/2
     
  LAUTENBACH  JADEN GR 9/4
     
26 RIVABELLA  RAIDEN GR 10/2
     
  STRYDOM  FRANCOIS GR 11/5
     
  VAN DER MERWE  CARLA GR 10/3
     
28 BLIGNAUT  YOLANDé GR 8/1
     
  BOTHA  CLAUDIA GR 11/1
     
  GERBER  RUAN GR 9/4
     
  ROSSOUW  ANDRIES GR 12/2
     
29 HOLTZHAUZEN  JESSE GR 11/5
     
  INGHAM  NADINE GR 10/1
     
  STEYN  WERNER GR 12/3

 

 

 

Oktober:

 

 

 

1 VAN DER WATH  MARCO GR 10/4
     
2 ALBERTS  RUAN GR 12/1
     
  ENGELBRECHT  CLAUDE GR 9/3
     
  PRETORIUS  CHARNé GR 12/1
     
3 VAN ZYL  TOINé GR 11/4
     
4 CERONIO  DAVIN GR 10/3
     
  JANSEN VAN VUUREN  ALMERO GR 11/1
     
5 HERBST  MARLIE GR 9/1
     
  NEUHOFF  JULIETTE GR 11/5
     
6 OBERHOLZER  RYAN GR 9/3
     
9 JACOBS  LIZA GR 11/5
     
  REEVES  CHLOé GR 11/2
     
10 KOTZE  TIAAN GR 11/1
     
  MEINTJES  TIAN GR 10/2
     
11 WIDE  NICY GR 9/3
     
12 TSHAMU  BONGI GR 10/1
     
13 JOUBERT  PIERRé GR 9/2
     
14 JACOBUS  LLEWELLYN GR 10/4
     
16 BARNARD  MARCELLE GR 12/1
     
  HOLMES  SHERLAIN GR 11/4
     
  HUYSER  JESSICA GR 11/2
     
  VAN GREUNE  CAMERON GR 11/3
     
18 BEZUIDENHOUT  SAN-MARI GR 9/2
     
  GERSTELING  INNEKE GR 10/3
     
  VAN DER WESTHUIZEN  ZANDER GR 8/3
     
19 SAUNDERS  VILANO GR 8/3
     
20 RHEEDER  SHAUN GR 9/2
     
  ROETS  CHENé GR 8/3
     
21 AYRES  JADEN GR 8/3
     
  JANSEN VAN NIEUWENHUIZEN  ETHAN GR 8/3
     
  KOOIJ  STEFAN GR 8/1
     
22 ENGELBRECHT  CLYDE GR 8/1
     
  GROBLER  DALEEN GR 11/3
     
  LEWIS  DYLAN GR 10/2
     
  MAIANE  MICHELLE GR 9/4
     
23 VERMEULEN  MARLO GR 11/2
     
24 DE VILLIERS  MATTHEW GR 12/2
     
  STANDER  LORAINE GR 12/2
     
  SWELINDAWO  JABU GR 10/2
     
25 DE VILLIERS  TRéJAENE GR 8/3
     
  KHUMALO  NQOBI GR 10/2
     
  PIETERS  MICHAEL GR 11/4
     
  RALPH  MARCO GR 10/3
     
27 CLARK  MAKAYLA GR 11/1
     
  EBERSOHN  WIEHAN GR 12/2
     
  FALCH  LEAN GR 9/1
     
28 BOTHA  HáNES GR 9/1
     
  DE KLERK  ETIENNE GR 9/4
     
  NAUDE  RUAN GR 10/2
     
  SCHUTTE  WAYNE GR 10/4
     
29 RIEKERT  SEBASTIAAN GR 9/2
     
  VAN DER WEIDE  DANIELLE GR 9/1
     
30 CLAASEN  STADLER GR 8/2
     
31 BEZUIDENHOUT  MICAELA GR 8/1
     
 

COETZER  RUAN

 

 

 

 

GR 11/5

 

 

 

 

                                                HOËRSKOOL OVERVAAL
                                                                              FINALE SEPTEMBER 2018 TOETSROOSTER
Datum Dag Gr 12 Gr 11 Gr 10 Gr 9 Gr 8
25-Sep Dinsdag          
26-Sep Woensdag LW Afr V3 Afr V3 Afr V3 Afr V3
27-Sep Donderdag Toer Eng V3 Eng V3 Eng V3 Eng V3
   

 

 

 

 

       
                                  HOëRSKOOL OVERVAAL  
                                               ROOSTER:  REKORDEKSAMEN  
                                                               GRAAD 12  
                                                                   2018  
  DATUM   TYD VAK URE P/NP  
  25-Sep Dinsdag          
  26-Sep Woensdag 9:00 LW V2 P  
  27-Sep Donderdag 9:00 Toerisme 3 P  
  28-Sep Vrydag          

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

If you don't want to receive our news anymore, unsubscribe