Uitgawe 26: 15 Oktober 2018

 

 

If you can't see this e-mail properly, view it online

 

 
 

 

valies logo2

 

 

 

 

valies tema

Leuse/Tema vir 2018:  Overvaal bou karakter!

 

 

NUUS-KIERIG

 

 

Uitgawe 26 -  15 Oktober 2018

 

 

 

   

 

 

Geagte ouer/voog

 

   

  

 

  

Sterkte vir hierdie uiters besige kwartaal. 

 

Baie sterkte aan die graad 12-leerders wat vandag die praktiese eksamen aflê van die eindeksamen vir RTT en Visuele Kuns. 

 

Baie dankie aan mev. Luné van Heerden vir ‘n baie suksesvolle matriekafskeid. Ons leerders het almal pragtig gelyk.

Dit is van uiterste belang dat ouers asseblief die begrotingsvergadering op Dinsdag sal bywoon.  Dit is die enigste geleentheid waartydens u die insette kan lewer en ook insae kan kry rakende die begroting en finansies van die skool. 

 

 Gedagte vir die week

 

 

 

“Die grootste tragedie is dié van mense wat so vasklou aan materiële rykdom dat hulle sterf aan geestelike armoede.” - Forrest Smith

 

 

 

Groete

 

 


 
SCHALK RABIE - HOOF
2018.10.15

 

 

 

 

Rapporte, oueraand en jaarlikse begrotingsvergadering

 

 

 

Die jaarlikse begrotingsvergadering, waartydens die skoolgelde van 2019 goedgekeur word, vind plaas op Dinsdag, 16 Oktober om 18:00.  Die vergadering sal slegs 15 minute duur, maar dis uiters belangrik dat al ons ouers hierdie vergadering bywoon.  Dit is die enigste geleentheid waar u insae kan kry rakende die skool se begroting, en u ook u insette kan lewer.

 

 

 

Rapporte vir graad 8 – 11-leerders sal om 18:15 uitgedeel word en die oueraand sal om 18:30 volg. 

 

 

 

Rapporte vir graad 12-leerders sal tydens die matriekdiens op Woensdag, 17 Oktober 2018 uitgedeel word. 

 

 

 

SLEGS OUERS KAN TEKEN VIR RAPPORTE .  INDIEN OUERS NIE DIE OUERAAND KAN BYWOON EN DIE RAPPORT KAN AFHAAL NIE, MOET ‘N BRIEF TER VERDUIDELIKING DIE VOLGENDE DAG AAN MEV. CHARMASNE VAN DE POLL OORHANDIG WORD

 

 

 

 

Matriekdiens

 

 

 

‘n Matriekdiens vind plaas op Woensdag, 17 Oktober in die skoolsaal.  Die verrigtinge begin om 18:30 maar graad 12-leerders moet reeds om 18:00 in die saal wees.  Alle matriekleerders moet geklee wees in skooldrag.  Alle matriekleerders is verplig om die diens by te woon, aangesien hulle eksamennommers, eksamenroosters en rekordeksamenuitslae na afloop van die matriekdiens aan hulle oorhandig word.  Alle matriekouers is baie welkom!

 

 

 

 

Graad 9-inligtingsdag sowel as oueraand

 

 

 

Die verskillende keusevakke word Dinsdagoggend, 16 Oktober vanaf 08:00 tot ongeveer 10:40 bekendgestel aan die graad 9-leerders deur die verskillende vakhoofde.  Ouers is welkom om dit ook by te woon in die saal.

 

 

 

08:00 – 08:10 Lewenswetenskap Mev. D. Esterhuizen
08:10 – 08:20 IT Mnr. S. Schoeman
08:20 – 08:30 RTT Mej. A. Labuschagne
08:30 – 08:40 Wiskunde Mnr. W. Cronje
08:40 – 08:50 Wiskundige Geletterdheid Mej. A. Haasbroek
08:50 – 09:00 Fisiese Wetenskappe Mev. H. du Toit
09:00 – 09:10 Rekeningkunde Mnr. J. van Zyl
09:10 – 09:20 Besigheidstudies Mev. M. Fourie
09:20 – 09:30 Ekonomie Mev. M. Fourie
09:30 – 09:40 Gasvryheidstudies Mej. P. Esterhuizen
09:40 – 09:50 Visuele Kunste Mev. A. van Tonder
09:50 – 10:00 Toerisme Mev. L. Swanepoel
10:00 – 10:10 Ingenieursgrafika- en Ontwerp Mnr. B. Bekker
10:10 – 10:20 Geografie Mnr. A. Coetzer
10:20 – 10:30 Siviele Tegnologie Mnr. A. Coetzer
10:30 – 10:40 Elektriese Tegnologie Mnr. H. Bothma

 

 

 

Die graad 9-oueraand vind plaas op Dinsdag, 16 Oktober, ongeveer 18:30, na afloop van die begrotingsvergadering en uitdeel van rapporte.  Mnr. Piet van Wyk van NWU kom spreek die graad 9-ouers toe i.v.m. vakkeuse en verpligte vakke vir universiteitstoelating.  Die dames van die maatskappy wat die aanlegtoetse geevalueer het, sal ook teenwoordig wees vir navrae.

 

 

 

Krieketafrigting

 

 

 

Die krieketliga het onlangs ten einde geloop en ons spanne het gemengde welslae behaal.  Dit was duidelik dat ons seuns te min speel om werklik hulle talente te onwikkel en daarom moet ons voortgaan om meer geleenthede te skep.  Moedig asseblief u seun aan om deel te neem aan toekomstige afrigting en speelgeleenthede.  Vir enige navrae kan u gerus vir mnr. Albert Mörkel kontak by 082 962 7138. 

 

 

 

Balkiespryse

 

 

 

Balkies kan gekoop word by mev. Charmasne van de Poll en die pryse is as volg:

 

 

 

Lapbalkies                  :           R20

Erekleure                    :           R40

Erekleure wapen        :           R80

Top 10 en 20               :           R30

 

 

 

 

ATKV-mondjievol

 

 

 

Baie sterkte aan die mini-toneel wat Vrydag ons tak verteenwoordig by die ATKV-gala-aand by Lionscreek.

 

 

 

 

Geluk aan Bongi

 

 

 

Baie geluk aan Bongi Tshamu, ‘n graad 10-leerder van Hoërskool Overvaal, wat onder die top 10 geëindig het van Idols Survivor-kompetisie.  Sy neem ook volgende jaar haar eerste album op.  Ons is baie trots op haar.

 

 

 

 

Laat kom

 

 

 

Leerders moet reeds om 07:25 binne die skoolgronde wees, en om 07:30 in klasverband aangetree wees op die blokke.  Dit bly die ouers se verantwoordelikheid om te verseker dat u kind/ers elke skooldag betyds by die skool is, ongeag of u hulle aflaai by die skool, en of hulle self skool toe stap/ry.  Daar sal streng opgetree word teen leerders wat laat kom. 

 

 

 

 

Afwesighede

 

 

 

Volgens departementele skrywes, moet `n leerder wat meer as tien dae van die skool afwesig is, van die register verwyder word. Ouers moet daarop let dat dit wetlike voorskrifte is, en so toegepas moet word. U kind se plek is by die skool en u moet toesien dat geen leerder onnodig van die skool wegbly nie.

 

 

 

Die beleid wat by die skool gevolg word, is baie duidelik.  Indien `n leerder afwesig is, moet hy of sy die volgende dag wat hy of sy terug is by die skool, vir die betrokke voogonderwyser `n doktersbrief, of `n brief van die ouer wat die afwesigheid verduidelik, gee. Indien daar geen brief is nie, sal die leerder `n bloubrief kry wat sal aandui dat hy of sy skool gebank het.

 

 

 

Skandaal by Overvaal!

 

 

 

Bespreek u kaartjie vir die komiese vertolking deur Hoërskool Overvaal se eie personeel!!

 

 

 

Datum:            23 Oktober (R50 per persoon)

                        24 Oktober (R100 per persoon – sluit vingerete in.  Eie drinkgoed welkom).

 

 

 

Koop u kaartjies so gou as moontlik by mev. C. van de Poll.

 

 

 

Rugbyontwikkelingsprogram

 

 

 

Alle rugbyseuns is welkom om Saterdag, 20 en 27 Oktober ‘n rugbyontwikkelingsprogram by te woon vanaf 09:00 tot 11:00.  Kontak mnr. Jaques van Zyl met navrae. 

 

 

 

Parkering van leerders binne skoolterrein

 

 

 

Slegs leerders wat beskik oor 'n geldige bestuurderslisensie mag binne die skoolterrein ry en parkeer.  Leerders sonder die nodige dokumentasie, moet asseblief in die parkeerterrein by die winkelkompleks, oorkant die skool, parkeer. 

    

 

 

 

Afhaal van leerders gedurende skoolure

 

 

 

Geen leerders mag die skoolterrein verlaat gedurende skoolure sonder om eers afgeteken te word in 'n register in die algemene kantoor nie.  Indien leerders dit wel doen, sal dit beskou word as "stokkiesdraai" en sal hy/sy volgens die dissiplinêre kode van die skool dienooreenkomstig  gestraf word. 

 

 

 

Ter wille van u kind se veiligheid, kan slegs ouers of voogde 'n leerder kom afhaal.  Indien 'n ouer/voog weens werksomstandighede nie self 'n leerder kan afhaal nie, moet 'n toestemmingsbrief saam met die persoon gestuur word wat die leerder afhaal, of die ouer moet 'n toestemmingsbrief aan ons faks of per e-pos stuur.  Dieselfde reëling geld ongelukkig ook vir die leerders se broers/susters, oupas/oumas en ooms/tannies.  Die leerders bly die skool se verantwoordelikheid tot tyd en wyl ons hulle in die sorg van hulle ouers/voogde oorgee.  Let wel:  Telefoniese toestemming sal nie aanvaar word nie, bloot weens die feit dat ons in staat moet wees om skriftelike bewys van toestemming te kan toon aan die Departement, sou dit nodig wees. 

 

 

 

Indien 'n leerder gedurende skoolure siek word, mag hy/sy nie self die ouer skakel nie.  Hy/sy moet aanmeld by die algemene kantoor, waarna een van die administratiewe dames die ouer sal skakel en versoek om die leerder te kom haal.  Die leerder sal in die siekekamer gehou word tot tyd en wyl die ouer hom/haar kan afhaal. 

 

 

 

Ons sal dit waardeer indien u sover as moontlik afsprake na skoolure sal reël.  Moet asseblief nie u kinders vir onbenullige redes tydens skoolure kom afhaal nie.  Dit is geweldig steurend vir die personeel indien ons kort-kort leerders uit klasse moet roep.

 

 

 

Maak asseblief seker dat ons oor u korrekte kontakbesonderhede beskik, en dat ons in staat is om u in die hande te kry in gevalle van siekte en nood.  Dit het al in die verlede gebeur dat ons tydens'n noodgeval tot drie oproepe moes maak voordat ons daarin kon slaag om 'n ouer te bereik!

  

 

 

 

Druk van toeters voor skoolhek

 

 

 

Ons wil vriendelik versoek dat ouers asseblief nie sal toeter druk wanneer hulle toegang benodig tot die skool nie.  Dit is geweldig steurend.  Daar is aan beide kante van die hek 'n knoppie binne maklike bereik geplaas vir hierdie doel.

 

  

Leerders gebruik voorportaal as deurgang

 

 

 

Ons ondervind tans 'n groot probleem met leerders wat die voorportaal by die algemene kantoor gebruik as 'n deurgang.  Dit is veral leerders wat gebruik maak van die parkering voor die administratiewe blok, en leerders wie se busse geparkeer staan voor die administratiewe blok, wat hulle hieraan skuldig maak.  Die voorportaal skep die eerste indruk wat besoekers van ons skool kry, en moet dus deurentyd skoon en netjies gehou word.  Dit is 'n groot frustrasie om die vloere skoon te hou met leerders wat gedurig daar deur beweeg, soms selfs met modderige en vuil skoene en ook na sportperiode met rugbyskoene aan.  Ons vra u dringende samewerking in hierdie verband.

 

 

 

 

Uitstap by skoolhekke nadat leerders reeds afgelaai is

 

 

 

Daar is ‘n voortslepende probleem met leerders wat soggens, óf per motor, óf per bus, afgelaai word by die skool, instap by die skoolterrein om hulle tasse neer te sit, en dan weer uitstap by die hekke om die winkelkompleks oorkant die skool te besoek, of andersins rondstaan buite om te wag vir vriende.  U, as ouer, is intussen onder die wanindruk dat u kind veilig binne die skoolterrein is.  Een van die probleme wat hierdeur ervaar word, is dat die leerders rondhang by die winkelkompleks en dan gevolglik laat opdaag vir skool, en die ander meer ernstige kopseer, is dat daar in daardie tydgleuf iets met u kind/ers kan gebeur buite die skoolterrein, wat geweldige regsimplikasies meebring vir alle partye.  Leerders wat afgelaai word by die skool, moet die skoolterrein dadelik binne gaan, en binne bly!

 

 

 

 

Medikasie

 

 

 

Volgens departementele opdrag mag géén medikasie, insluitend oogdruppels, aan enige leerders gegee word nie. 

 

 

  

Advertensieborde op palissadeheining

 

 

 

Maatskappye wat belangstel kan teen geringe koste advertensieborde op die skool se palissadeheining in Langrandweg aanbring.  Borde se grootte is 2.450 x 1.225m.  Borde word op die maatskappye se eie koste gemaak.  Kontak gerus vir Charmasne van de Poll vir koste en navrae. 

 

 

 

 

Klerewinkeltye

 

 

 

Maandae + Dinsdae + Donderdae – gedurende pouse.

 

 

 

  

Vir enige navrae:  Kontak gerus Michelle - 084 554 9928 of Pierre - 084 529 3299.

 

 

 

 

Verjaarsdae:  Leerders

 

 

 

Oktober:

 

 

 

16 BARNARD  MARCELLE GR 12/1
     
  HOLMES  SHERLAIN GR 11/4
     
  HUYSER  JESSICA GR 11/2
     
  VAN GREUNE  CAMERON GR 11/3
     
18 BEZUIDENHOUT  SAN-MARI GR 9/2
     
  GERSTELING  INNEKE GR 10/3
     
  VAN DER WESTHUIZEN  ZANDER GR 8/3
     
19 SAUNDERS  VILANO GR 8/3
     
20 RHEEDER  SHAUN GR 9/2
     
  ROETS  CHENé GR 8/3
     
21 AYRES  JADEN GR 8/3
     
  JANSEN VAN NIEUWENHUIZEN  ETHAN GR 8/3
     
  KOOIJ  STEFAN GR 8/1
     
22 ENGELBRECHT  CLYDE GR 8/1
     
  GROBLER  DALEEN GR 11/3
     
  LEWIS  DYLAN GR 10/2
     
  MAIANE  MICHELLE GR 9/4
     
23 VERMEULEN  MARLO GR 11/2
     
24 DE VILLIERS  MATTHEW GR 12/2
     
  STANDER  LORAINE GR 12/2
     
  SWELINDAWO  JABU GR 10/2
     
25 DE VILLIERS  TRéJAENE GR 8/3
     
  KHUMALO  NQOBI GR 10/2
     
  PIETERS  MICHAEL GR 11/4
     
  RALPH  MARCO GR 10/3
     
27 CLARK  MAKAYLA GR 11/1
     
  EBERSOHN  WIEHAN GR 12/2
     
  FALCH  LEAN GR 9/1
     
28 BOTHA  HáNES GR 9/1
     
  DE KLERK  ETIENNE GR 9/4
     
  NAUDE  RUAN GR 10/2
     
  SCHUTTE  WAYNE GR 10/4
     
29 RIEKERT  SEBASTIAAN GR 9/2
     
  VAN DER WEIDE  DANIELLE GR 9/1
     
30 CLAASEN  STADLER GR 8/2
     
31 BEZUIDENHOUT  MICAELA GR 8/1
     
 

COETZER  RUAN

 

 

 

 

GR 11/5

 

 

 

 

                                                                             HOëRSKOOL OVERVAAL
                                                                          ROOSTER:  EINDEKSAMEN  2018
                                                                                     GRAAD 8 - 12
DATUM DAG Graad 12 Tyd Graad 11 Tyd Graad 10 Tyd Graad 9 Tyd Graad 8 Tyd
15 Okt Maansdag RTT V1 3                
 16 Okt Dinsdag IT V1 3                
                       
22 Okt Maandag                    
23 Okt Dinsdag Eng  V1 2                
24 Okt Woensdag Rek 3                
25 Okt Donderdag Toer 3                
IT V2 3                
26 Okt Vrydag

W/

WG V1

3                
                       
29 Okt Maandag

W/

WG V2

3                
Vis Kuns 3                
30 Okt Dinsdag Geo V1 3                
Geo V2 1.5                
31 Okt Woensdag                    
                   
01-Nov Donderdag Afr V1 2                
Eko V1 2                
02-Nov Vrydag FW V1 3                
05-Nov Maandag FW V2 3 Afr V1 2 Afr V1 2     EBW  
RTT V2 3 Gas 3 Toer 3        
06-Nov Dinsdag     It V1/ IGO V1   RTT V1 3 K&K      
Eko V2 2 (IGO V1)              
07-Nov Woensdag     Eng V2  

It V1/

IGO V1

      MSW G  
08-Nov Donderdag Eng  V2 2 RTT V1 3 RTT V2 2.5 Teg      
Siv Teg 3 Eng V1 2 Eng V1 2        
09-Nov Vrydag LW V1 2.5 FW V1 3

W/

WG V1

2/

1,5

    Wisk  
                       
12-Nov Maandag LW V2 2.5 FW V2 3

W/

WG V1

2/

1,5

Eng      
IGO V1 3                
13-Nov Dinsdag     LO 2 LO 2     Eng  
Gas 3 RTT V2 3 Afr V2          
14-Nov Woensdag Afr V2 2.5 Toer 3 Eko V1 2 NW      
Elekt 3                
 
15-Nov Donderdag     BE 3 BE V1 2     Rek  
                   
16-Nov Vrydag    

W/

WG V1

3/

2

FW V1 2 EBW      
                   
                       
19-Nov Maandag    

W/

WG V2

3/

2

FW V2 2 Wisk      
IGO V2 3                
20-Nov Dinsdag     Geo V1 3

Geo V1/

Kuns

3 LO   NW  
    Geo V2 1.5 Geo V2 1.5        
21-Nov Woensdag     Eko V1 2 LW V1 2.5 MSW G      
22-Nov Donderdag BE 3 LW V1 2.5 BE V2 2     Afr  
23-Nov Vrydag Afr V3 2.5 Afr V2   Rek V1 2 Afr V1      
                       
26-Nov Maandag Eng  V3 2.5

Eko V2/

Elek

2/3 Rek V2 2     MSW A  
       

Gas/

It V2

3        
27-Nov Dinsdag     LW V2 2.5 LW V2   Eng V2      
28-Nov Woensdag     Rek/ Kuns 3 Eng V2       Teg  
29-Nov Donderdag     It V2   IGO V2   Afr V2      
30-Nov Vrydag     Siv   Eko V2       LO  
3 Des Maandag     IGO V2   LW V3   MSW A      
4 Des Dinsdag     LW V3   Elek 3     K&K  

 

     

 

 

 

 

 

 

 
 

 

If you don't want to receive our news anymore, unsubscribe