Uitgawe 27: 22 Oktober 2018

  

 

If you can't see this e-mail properly, view it online

 

 
 

 

valies logo2

 

 

 

 

valies tema

Leuse/Tema vir 2018:  Overvaal bou karakter!

 

 

NUUS-KIERIG

 

 

Uitgawe 26 -  15 Oktober 2018

 

 

 

   

 

 

Geagte ouer/voog

 

   

  

Baie sterkte aan al die graad 12-leerders met die eindeksamen.  Mag dit met julle baie goed gaan.  Ons bid God se hand van seën vir julle. 

 

 

 

Dankie aan mev. Fourie vir ‘n baie goeie matriekafsluitingsdiens. 

 

 

 

Dankie vir almal se bywoning van die algemene jaarvergadering en oueraand.  Dit is ‘n baie belangrike datum op ons jaarkalender.

 

 

 

Geluk aan elke leerder met hulle toekennings tydens die prysuitdeling.  Harde werk word altyd beloon.

 

 

 

Geluk aan die nuutverkose hoofleiers van die VSR vir 2019.  Mag julle ons skool met onderskeiding dien.

 

 

 

Dankie aan die VSR van 2018.  Julle het ons trots gemaak. 

 

 

 

Dankie aan die toneelgroep vir julle optrede by die ATKV-gala-aand.  Dit is lekker om te sien hoe julle julleself uitleef.

 

 

Groete

 

 

 
SCHALK RABIE - HOOF
2018.10.22

 

 

 

Skoolgelde:  2019

 

 

 

Die skoolgelde vir 2019 is as volg:

 

 

 

Die skoolgelde vir 2019 is gedurende ‘n algemene oueraand op 16 Oktober 2018 hersien en goedgekeur.

 

 

 

Eerste paaiement – eenmalige bedrag van R1 600.00, is betaalbaar vóór of op 1 Januarie 2019.  

 

 

 

Die skoolfonds beloop R11 100-00 per jaar vir 2019 of  R1 110.00 per maand oor 10 maande (einde Januarie tot einde Oktober) (Uitgesluit eerste paaiement).

 

 

 

Die busgelde is soos volg: 

 

 

 

Arconpark roete:

 

 

 

Voldagkoste: R800.00 per kwartaal of R320.00 per maand oor 10 maande (einde Januarie tot einde Oktober),

 

 

OF

Halfdagkoste (slegs oggend of middag) R425.00 per kwartaal of R170.00 per maand oor 10 maande (einde Januarie tot einde Oktober).

 

 

 

 

Ander busroetes:

 

 

 

Voldagkoste: R850.00 per kwartaal of R340.00 per maand oor 10 maande (einde Januarie tot einde Oktober),

 

 

OF

 

Halfdagkoste (slegs oggend of middag) R450.00 per kwartaal of R180.00 per maand oor 10 maande (einde Januarie tot einde Oktober).

 

 

 

Die busgeld is vooruitbetaalbaar op die eerste dag van elke kwartaal of maand.

 

 

 

Die volgende vakke :  Gasvryheidstudie, IGO, Elektriese Tegnologie en Siviele Tegnologie het ‘n fooi van R190 per kwartaal of R76.00 per maand per vak oor 10 maande (einde Januarie tot einde Oktober) wat dien as sentrumfooie.Ooreenkomstig Afdeling 39 van die Suid-Afrikaanse Skolewet, is die betrokke partye by hierdie ooreenkoms verantwoordelik vir die verpligte skoolgeld.

 

 

 

Ooreenkomstig Afdeling 40 van die Suid-Afrikaanse Skolewet mag die skool die betaling van skoolgeld afdwing.

 

 

 

Die betrokke partye by hierdie ooreenkoms onderneem om alle regskoste, insluitende kostes op prokureur- en kliënteskaal vir die invordering van skuld wat deur die skool aangegaan word te betaal as daar wetlik opgetree moet word om skoolgeld te verhaal.

 

 

 

Skoolgeld is betaalbaar aan die einde van elke maand vanaf einde Januarie tot einde Oktober (10 maande).

 

 

 

Ouers / voogde wat nie die skoolgeld kan betaal nie, mag om vrystelling van hierdie fooie aansoek doen. Voltooi die nodige dokumentasie wat by die kantoor beskikbaar sal wees in Januarie 2019.  Die sluitingsdatum vir aansoeke vir kwytskelding van skoolgelde is 28 Februarie 2019.

 

 

 

Ons wil graag versoek dat skoolgelde sover as moontlik elektronies oorbetaal moet word, ten einde kontanthanteringsfooie te beperk en ook ter wille van veiligheid.  Ons beskik ook oor ‘n debietorderstelsel en het kaartfasiliteite beskikbaar.  Vir u gerief verskaf ons vir u die skool se bankbesonderhede:

 

 

 

 

Bank:  ABSA

Rekeningnommer:  480391020

Takkode:  632005

Verwysing:  Toelatingsnommer / Naam van leerder en rede vir betaling, bv skoolgelde /

                      busgelde / graad 8-kamp, ens.

 

 

Finansiële ooreenkomste en rekenaardrukstuk met persoonlike inligting

 

 

Elke leerder ontvang vanoggend ‘n finansiële ooreenkoms wat voltooi, en rekenaardrukstuk met persoonlike inligting wat geverifieer moet word.  Hierdie twee dokumente moet voor/op 2 November 2018 voltooid ingehandig word by die voogonderwysers. 

 

 

 

Daar moet vir elke leerder in die gesin ‘n finansiële ooreenkoms voltooi word, en afskrifte van die leerder se geboortesertifikaat en ouers se identiteitsdokumente moet aangeheg word, al het u dit al vorige jare gedoen. 

 

 

Uitvoerende komitee van VSR:  2019

 

 

 

Baie geluk aan die nuutverkose lede van die Uitvoerende Komitee van die VSR vir 2019:

 

 

 

Voorsitter Maryse de Villiers & Armand Pieterse
Onder-Voorsitter:  Sport en Projekbestuur Lorika van Staden & Abrie Coetzer
Onder-Voorsitter:  Akademie en Kultuur Francelle Bouwer & Lou Roodt
Tesourier Dylen Smit
Sekretaresse Michelle Viljoen
Skakelbeampte (PRO) Tiaan Erasmus

 

 

 

 

Wenner van jagkompetisie

 

 

 

Die wenner van die trekking vir die jagkompetisie is mnr. Mike Spies.  Baie geluk!

 

 

 

 

Personeelkonsert

 

 

 

Die personeelkonsert sal nie vanjaar plaasvind nie, weens ‘n baie druk program.

 

 

 

 

Toer na Rusland

 

 

 

Leerders wat in September 2019 die toer na Rusland wil meemaak, kan gedurende pouses navraag doen by mev. A. van Tonder in die biblioteek. 

 

 

 

Pick n Pay-kookkompetisie

 

 

 

Tien van Hoërskool Overvaal se graad 11-Gasvryheidstudiesleerders het deelgeneem aan die agste jaarlikse Pick n Pay-kookkompetisie.

 

 

 

Die span het hulle baie goed van hulle taak gekwyt. 

 

 

 

Hoërskool Overvaal se voorgereg wen die trofee vir beste voorgereg, en beide die hoofgereg en nagereg behaal tweede plek.

 

 

 

Hoërskool Overvaal was algeheel tweede in die kompetisie. 

 

 

 

Dankie aan al die ouers se ondersteuning en hulp.  Dankie ook aan Me. Patricia Esterhuizen wat saam met haar span baie ekstra ure se werk ingesit het vir die voorbereiding van die kompetisie.  ‘n Woord van dank aan Mev. Hanri Steyl wat behulpsaam was met die kelners en die dek van die tafels.

 

 

 

-       Mev. Hannelie du Toit (Departementshoof:  Gasvryheidstudies)

 

 

 

Eksamenorganisasie vir leerders:  November 2018

 

 

BLOKTYD:

 

 

 

Volgens ‘n omsendskrywe wat van die Departement van Onderwys ontvang is, moet alle leerders tot 13:00 by die skool wees.  Dit is dus ‘n vergunning om by die huis te studeer.  Leerders wat dit misbruik sal die voorreg verbeur.

 

 

 

DIE EKSAMENPERIODE IS SOOS VOLG:

 

 

 

 Die amptelike eksamen duur van Maandag, 6 November tot Dinsdag, 4 Desember 2018. 

 

 

 

STUDIE TYDENS SESSIES:

 

 

 

Handboeke word voor die sessie ingeneem op die dag wat leerders die vak skryf.  Leerders leer met hulle eie opsommings of skrifte.  Indien handboeke laat ingehandig word, gaan leerders ‘n boete van R10 per dag betaal.

 

 

 

Graad 8 – 11:  studie aan die begin van elke sessie, behalwe waar anders aangedui.  Bring dus julle boeke saam.  As julle bv. ‘n twee uur vraestel in ‘n 3 uur sessie skryf, sal julle die eerste uur leer en die laaste twee ure skryf. 

 

 

 

Die volgende word nie in die eksamenlokaal toegelaat nie:  Tasse, “walkmans”, selfone, tydskrifte, “smart” horlosies, speletjies, enige pette.  Die tyd word gebruik om voor te berei vir die vraestel.  SELFONE kan by die administratiewe kantoor ingehandig word vir veilige bewaring of moet afgeskakel en in die leerder se tas gebêre word.

 

 

 

Elke leerder moet sy eie penne, potlode, uitveërs, sakrekenaar ens. saambring.  Geen skryfbehoeftes sal tussen leerders geleen word nie.

 

 

 

Alle aantekeninge moet in die tasse gebêre word tydens die skryf van vraestelle.

 

 

 

Geen eksamenpapier mag deur leerders in die lokaal ingebring of verwyder word nie.

 

 

 

Maak voorsiening vir die tyd wat in beslag geneem word met die opneem van vraestelle wanneer julle met julle ouers reël vir afhaaltye.

 

 

 

DAGPROGRAM:

 

 

 

08:00 – 08:15              Aantree op blokke

08:15 – 08:45              Boeke ingee

08:45 – 12:00              1ste sessie

12:00 – 12:25              POUSE

12:25 – 15:30              2de sessie (Of volgens lengte van vraestel)

 

 

 

AFWESIGHEID TYDENS EKSAMEN:

 

 

 

Indien jy gedurende die eksamen afwesig is, moet jy :

 

 

 

Die kantoor in kennis stel van die afwesigheid op die dag waarop jy moes skryf -  faks:  (016) 429 1005 of e-pos:  admin@hsovervaal.co.za

 

 

 

Die volgende dag (wat jy terug is by die skool) ‘n doktersertifikaat by mev. H. du Toit indien om in aanmerking te kom vir ‘n siekte-eksamen.

 

 

 

Mev. Du Toit sal reël vir ‘n aanvullende vraestel.  Dit word slegs toegelaat indien ‘n doktersertifikaat ingedien word.

 

 

 

KLEREDRAG

 

 

 

Leerders kan in gewone klere eksamen skryf indien R50 betaal word.

 

 

 

Streng reëls geld ten opsigte van gewone drag.  Kort broeke en rokkies mag nie te kort wees nie.

 

 

 

Leerders wat verkies om in skooldrag te skryf is welkom om dit te doen.

 

 

 

Reëls i.v.m. die dra van juwele, hare, grimering en skeer van baard geld soos tydens die kwartaal.

 

 

 

Leerders wat nie korrek aangetrek is nie, sal gevra word om die regte klere te gaan aantrek.  Indien hulle dan laat is vir die vraestel sal geen ekstra skryftyd gegee word nie.

 

 

 

 

Krieketafrigting

 

 

Die krieketliga het onlangs ten einde geloop en ons spanne het gemengde welslae behaal.  Dit was duidelik dat ons seuns te min speel om werklik hulle talente te onwikkel en daarom moet ons voortgaan om meer geleenthede te skep.  Moedig asseblief u seun aan om deel te neem aan toekomstige afrigting en speelgeleenthede.  Vir enige navrae kan u gerus vir mnr. Albert Mörkel kontak by 082 962 7138. 

 

 

 

Balkiespryse

 

 

 

Balkies kan gekoop word by mev. Charmasne van de Poll en die pryse is as volg:

Lapbalkies                  :           R20

Erekleure                    :           R40

Erekleure wapen        :           R80

Top 10 en 20               :           R30

 

 

 

Verjaarsdae:  Personeel

 

 

 

November:

 

 

 

 

MEV  J  VAN TONDER 5

 

 

 

 

Desember:

 

 

 

 

MEV  L  SWANEPOEL 1
MEV  M  FOURIE 8
MNR  P J  NAUDé 18
MEJ  A  LABUSCHAGNE 20
MNR  W  CRONJE 21

 

 

 

 

Verjaarsdae:  Leerders

 

 

 

Oktober:

 

 

 

22 ENGELBRECHT  CLYDE GR 8/1
     
  GROBLER  DALEEN GR 11/3
     
  LEWIS  DYLAN GR 10/2
     
  MAIANE  MICHELLE GR 9/4
     
23 VERMEULEN  MARLO GR 11/2
     
24 DE VILLIERS  MATTHEW GR 12/2
     
  STANDER  LORAINE GR 12/2
     
  SWELINDAWO  JABU GR 10/2
     
25 DE VILLIERS  TRéJAENE GR 8/3
     
  KHUMALO  NQOBI GR 10/2
     
  PIETERS  MICHAEL GR 11/4
     
  RALPH  MARCO GR 10/3
     
27 CLARK  MAKAYLA GR 11/1
     
  EBERSOHN  WIEHAN GR 12/2
     
  FALCH  LEAN GR 9/1
     
28 BOTHA  HáNES GR 9/1
     
  DE KLERK  ETIENNE GR 9/4
     
  NAUDE  RUAN GR 10/2
     
  SCHUTTE  WAYNE GR 10/4
     
29 RIEKERT  SEBASTIAAN GR 9/2
     
  VAN DER WEIDE  DANIELLE GR 9/1
     
30 CLAASEN  STADLER GR 8/2
     
31 BEZUIDENHOUT  MICAELA GR 8/1
     
  COETZER  RUAN GR 11/5

 

 

 

November:

 

 

 

1 BEZUIDENHOUT  LEE-ANN GR 10/3
     
  BROWN  MòNRAY GR 10/4
     
  BUYS  KEEAN GR 10/1
     
  VAN STRAATEN  EWALD GR 8/1
     
2 ALBERTS  CHELENE GR 12/3
     
  HARMSE  NATASJA-LEIGH GR 8/3
     
3 BOPAPE  REABETSWE GR 8/3
     
  NEL  CHERISE GR 12/3
     
4 COLLATZ  MICAYLA GR 11/5
     
  OLIVIER  WELRé GR 10/2
     
5 GERMISHUIZEN  MELISSA GR 9/4
     
  HERRIDGE  MICHAEL GR 12/1
     
6 KRüGER  ZELMARí GR 9/1
     
  SCHOEMAN  MARISKA GR 8/1
     
8 JOUBERT  VINCENT GR 12/3
     
  LUBBE  ALEX GR 10/1
     
  PRETORIUS  TIMOTHY GR 9/4
     
9 CRONJé  CHANTé GR 8/3
     
  DE NECKER  TERINé GR 12/3
     
  VAN DER MERWE  ANASTASIA GR 11/4
     
10 ROSS  MARLO GR 9/4
     
11 LE ROUX  MARCO GR 10/2
     
12 BADENHORST  DIVAN GR 10/2
     
  PRETORIUS  CELINE GR 10/3
     
  VILJOEN  ARMAND GR 8/1
     
13 BESTER  NICOLE GR 8/3
     
  BISSCHOFF  CARIEN GR 12/3
     
  BOTES  SHEREEN GR 12/1
     
  HENDRICKS  ALICIA GR 11/2
     
  NEL  DYLAN GR 11/5
     
14 GROBLER  ETTIENE GR 10/3
     
15 BRITS  ANDRé GR 12/1
     
  DE RIDDER  JAUN-DRé GR 8/4
     
  MARQUES  TONI GR 11/5
     
16 GREYLING  XANDER GR 12/1
     
  SMIT  LOUIS GR 9/3
     
17 VAN DER WATT  CHARLOTTE GR 9/4
     
18 ANDERSON  MICAELA GR 9/2
     
  DU PLESSIS  XANDER GR 8/4
     
  STEENEKAMP  CHERESé GR 11/2
     
19 BOTHA  KYLA GR 11/4
     
  JANSE VAN RENSBURG  ANUSHKA GR 9/3
     
  VILJOEN  TANYA GR 10/3
     
21 NELL  TANYA GR 10/4
     
26 MITCHELL  LEE-ANN GR 11/1
     
  VAN WYK  KARLEINE GR 10/1
     
28 NEL  DIVAN GR 9/4
     
29 ALGRA  JUSTIN GR 10/1
     
  SNYMAN  WILMARI GR 11/1
     
  VENTER  DEZI GR 9/1
     
30 ACKERMAN  ZELMARIE GR 11/1
     
  CATO  RONAN GR 11/4
     
  DE BRUYN  UNIQUE GR 12/3

 

 

 

Desember:

 

 

 

1 ENGELBRECHT  PIERRé GR 10/1
     
  HARMSE  LEE-ANDRé GR 10/4
     
  HERBST  ANORET GR 12/2
     
  LOUW  RUAAN GR 12/2
     
2 COETZEE  LUKE GR 10/3
     
  INGHAM  RENé GR 9/2
     
3 COETZER  MADELEINE GR 11/3
     
  DE KOKER  ANéL GR 8/1
     
4 JANSEN  TIAAN GR 11/2
     
  MC CUTCHEON  BROC GR 8/1
     
  RADEMEYER  ELNé GR 8/2
     
5 ALLEN  CHANTé GR 9/2
     
6 WHITE  DYLAN GR 11/1
     
7 SMIT  REINHARDT GR 12/3
     
8 HABIG  ANRI GR 12/2
     
9 BEECH  PATRICK GR 11/4
     
10 DELPORT  TYRONE GR 11/3
     
  GREYLING  SHANNON-LEE GR 8/3
     
  POTGIETER  MARLIE GR 9/4
     
  VAN DER MERWE  HAZEL GR 9/4
     
11 BASSON  TIAAN GR 11/3
     
  BURGER  ELITHA GR 11/3
     
  KNUPPE  LUANDI GR 10/2
     
  VAN EEDEN  EUMA GR 12/1
     
12 ERASMUS  JOANé GR 11/5
     
  HERBST  MICHELLE GR 9/2
     
  SPAMERS  DIVAN GR 9/3
     
13 BARNARD  CAMMY GR 9/3
     
  MANNING  GENEVIEVE GR 11/1
     
  MOHUTSIWA  OMPHILE GR 9/2
     
  PRETORIUS  LORENé GR 8/3
     
14 JANSEN VAN RENSBURG  STEFAN GR 8/4
     
  VAN SITTERT  CHANé GR 11/1
     
15 JOUBERT  CAYLENé GR 9/3
     
  PIENAAR  LANA GR 9/3
     
  PRETORIUS  ZETSKA GR 8/4
     
18 BAM  JONATHAN GR 8/4
     
19 WILLEMSE  RUAN GR 12/2
     
20 VAN NIEUWENHUIZEN  JOHAN GR 8/1
     
21 DU PREEZ  JO'MARI GR 8/1
     
  MITCHELL  MEANDRI GR 8/1
     
23 JANSE VAN VUUREN  RUAN GR 11/5
     
  VAN DER VELDE  KIMBERLEY GR 12/3
     
24 VAN STADEN  LORIKA GR 11/5
     
  WAIT  LICINDA GR 10/2
     
28 PUTTER  CHANTEL GR 11/5
     

30

 

 

 

BRITS  HEINE

 

 

 

GR 10/1

 

 

 

                                                                                      HOëRSKOOL OVERVAAL
                                                                                ROOSTER:  EINDEKSAMEN  2018
                                                                                               GRAAD 8 – 12
DATUM DAG Graad 12 Tyd Graad 11 Tyd Graad 10 Tyd Graad 9 Tyd Graad 8 Tyd
                       
23 Okt Dinsdag Eng  V1 2                
24 Okt Woensdag Rek 3                
25 Okt Donderdag Toer 3                
IT V2 3                
26 Okt Vrydag

W/

WG V1

3                
                       
29 Okt Maandag

W/

WG V2

3                
Vis Kuns 3                
30 Okt Dinsdag Geo V1 3                
Geo V2 1.5                
31 Okt Woensdag                    
                   
01-Nov Donderdag Afr V1 2                
Eko V1 2                
02-Nov Vrydag FW V1 3                
05-Nov Maandag FW V2 3 Afr V1 2 Afr V1 2     EBW  
RTT V2 3 Gas 3 Toer 3        
06-Nov Dinsdag     It V1/ IGO V1   RTT V1 3 K&K      
Eko V2 2 (IGO V1)              
07-Nov Woensdag     Eng V2  

It V1/

IGO V1

      MSW G  
08-Nov Donderdag Eng  V2 2 RTT V1 3 RTT V2 2.5 Teg      
Siv Teg 3 Eng V1 2 Eng V1 2        
09-Nov Vrydag LW V1 2.5 FW V1 3

W/

WG V1

2/

1,5

    Wisk  
                       
12-Nov Maandag LW V2 2.5 FW V2 3

W/

WG V1

2/

1,5

Eng      
IGO V1 3                
13-Nov Dinsdag     LO 2 LO 2     Eng  
Gas 3 RTT V2 3 Afr V2          
14-Nov Woensdag Afr V2 2.5 Toer 3 Eko V1 2 NW      
Elekt 3                
 
15-Nov Donderdag     BE 3 BE V1 2     Rek  
                   
16-Nov Vrydag    

W/

WG V1

3/

2

FW V1 2 EBW      
                   
                       
19-Nov Maandag    

W/

WG V2

3/

2

FW V2 2 Wisk      
IGO V2 3                
20-Nov Dinsdag     Geo V1 3

Geo V1/

Kuns

3 LO   NW  
    Geo V2 1.5 Geo V2 1.5        
21-Nov Woensdag     Eko V1 2 LW V1 2.5 MSW G      
22-Nov Donderdag BE 3 LW V1 2.5 BE V2 2     Afr  
23-Nov Vrydag Afr V3 2.5 Afr V2   Rek V1 2 Afr V1      
                       
26-Nov Maandag Eng  V3 2.5

Eko V2/

Elek

2/3 Rek V2 2     MSW A  
       

Gas/

It V2

3        
27-Nov Dinsdag     LW V2 2.5 LW V2   Eng V2      
28-Nov Woensdag     Rek/ Kuns 3 Eng V2       Teg  
29-Nov Donderdag     It V2   IGO V2   Afr V2      
30-Nov Vrydag     Siv   Eko V2       LO  
3 Des Maandag     IGO V2   LW V3   MSW A      

4 Des

 

 

Dinsdag

 

 

   

LW V3

 

 

 

Elek

 

 

3

 

 

    K&K  

BABA- & KINDER KARNAVAL

NG KERK FALCONRIDGE

Fantastiese familie fees

Bring die hele gesin en kom kuier saam!

Saterdag, 27 Oktober 2018 vanaf 09:00

H/v Edelvalk & Reynoldstraat

Falconridge, Vereeniging

Ons nooi alle kleuterskole, skole en ekstra kurikulêre aktiwiteite uit om hulself tydens die geleentheid te bemark.

 • Kindervertoning – Soekie van die Radikids (Kaartjies beskikbaar by die kantoor of op die dag – R20 p.p.)
 • Karnaval rite
 • Talentfees
 • Reuse glybaan met “foampit” (onthou swemklere)
 • Springkastele
 • Lekker eetgoed om aan te smul
 • Skyfskiet & Veerpyltjies
 • Groot verskeidenheid items op uitstalling
 • Veteraan en klassieke motorskou
 • Modelvliegtuig demonstrasies
 • Die Suid-Afrikaanse Bloeddiens (SANBS)
 • En nog vele meer…

UITSTALLERS WELKOM – VLOOIMARKSTALLETJIES BESKIKBAAR.

Vir navrae kontak asseblief die kerkkantoor (016) 429 1302 of 079 606 5795

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 
 

 

If you don't want to receive our news anymore, unsubscribe