Uitgawe 28: 29 Oktober 2018

  

 

If you can't see this e-mail properly, view it online

 

 
 

 

valies logo2

 

 

 

 

valies tema

Leuse/Tema vir 2018:  Overvaal bou karakter!

 

 

NUUS-KIERIG

 

 

Uitgawe 27 -  29 Oktober 2018

 

 

 

   

 

 

Geagte ouer/voog

 

 

 

 

Baie sterkte aan al die graad 8 tot 11-leerders met die laaste akademiese week voor die eksamen begin.

 

 

 

Hierdie is die tweede laaste nuusbrief van die jaar.  Die laaste nuusbrief sal op 12 Desember saam met die rapporte uitgegee word.

 

 

 

Gedagte vir die week

 

 

 

“Hou aan om te bid, maar wees dankbaar dat God wyser is as wat jy soms in jou gebede vra.“  - William Culbertson

 

 

Groete

 

 


 
SCHALK RABIE - HOOF
2018.10.22

 

 

 

 

Finansiële ooreenkomste en rekenaardrukstuk met persoonlike inligting

 

 

 

Elke leerder het ‘n finansiële ooreenkoms wat voltooi, en rekenaardrukstuk met persoonlike inligting wat geverifieer moet word, ontvang.  Hierdie twee dokumente moet voor/op 2 November 2018 voltooid ingehandig word by die voogonderwysers. 

 

 

 

Daar moet vir elke leerder in die gesin ‘n finansiële ooreenkoms voltooi word, en afskrifte van die leerder se geboortesertifikaat en ouers se identiteitsdokumente moet aangeheg word, al het u dit al vorige jare gedoen. 

 

 

 

 

Handboeke inhandiging

 

 

 

Handboeke moet op die dag wanneer die vraestel geskryf word, ingegee word. Indien  handboeke eers die volgende dag ingehandig word by mev. Van de Poll, is daar ‘n boete van R10 per boek per dag. Alle handboeke moet teen die laaste dag van die eksamen ingehandig wees.  As handboeke ingehandig word op die rapportdag sal daar ‘n boete van R50 per handboek wees. Verlore handboeke beloop R200 per handboek, en moet betaal word by mev Van de Poll om die handboek van die lys afgehaal te kry.

 

 

 

 

Toer na Rusland

 

 

 

Leerders wat in September 2019 die toer na Rusland wil meemaak, kan gedurende pouses navraag doen by mev. A. van Tonder in die biblioteek. 

 

 

Eksamenorganisasie vir leerders:  November 2018

 

 

 

BLOKTYD:

 

 

 

Volgens ‘n omsendskrywe wat van die Departement van Onderwys ontvang is, moet alle leerders tot 13:00 by die skool wees.  Dit is dus ‘n vergunning om by die huis te studeer.  Leerders wat dit misbruik sal die voorreg verbeur.

 

 

 

DIE EKSAMENPERIODE IS SOOS VOLG:

 

 

 

Die amptelike eksamen duur van Maandag, 5 November tot Dinsdag, 4 Desember 2018. 

 

 

 

STUDIE TYDENS SESSIES:

 

 

 

Handboeke word voor die sessie ingeneem op die dag wat leerders die vak skryf.  Leerders leer met hulle eie opsommings of skrifte.  Indien handboeke laat ingehandig word, gaan leerders ‘n boete van R10 per dag betaal.

 

 

 

Graad 8 – 11:  studie aan die begin van elke sessie, behalwe waar anders aangedui.  Bring dus julle boeke saam.  As julle bv. ‘n twee uur vraestel in ‘n 3 uur sessie skryf, sal julle die eerste uur leer en die laaste twee ure skryf. 

 

 

 

Die volgende word nie in die eksamenlokaal toegelaat nie:  Tasse, “walkmans”, selfone, tydskrifte, “smart” horlosies, speletjies, enige pette.  Die tyd word gebruik om voor te berei vir die vraestel.  SELFONE kan by die administratiewe kantoor ingehandig word vir veilige bewaring of moet afgeskakel en in die leerder se tas gebêre word.

 

 

 

Elke leerder moet sy eie penne, potlode, uitveërs, sakrekenaar ens. saambring.  Geen skryfbehoeftes sal tussen leerders geleen word nie.

 

 

 

Alle aantekeninge moet in die tasse gebêre word tydens die skryf van vraestelle.

 

 

 

Geen eksamenpapier mag deur leerders in die lokaal ingebring of verwyder word nie.

 

 

 

Maak voorsiening vir die tyd wat in beslag geneem word met die opneem van vraestelle wanneer julle met julle ouers reël vir afhaaltye.

 

 

 

DAGPROGRAM:

 

 

08:00 – 08:15              Aantree op blokke

08:15 – 08:45              Boeke ingee

08:45 – 12:00              1ste sessie

12:00 – 12:25              POUSE

12:25 – 15:30              2de sessie (Of volgens lengte van vraestel)

 

 

 

AFWESIGHEID TYDENS EKSAMEN:

 

 

 

Indien jy gedurende die eksamen afwesig is, moet jy :

 

 

 

Die kantoor in kennis stel van die afwesigheid op die dag waarop jy moes skryf -  faks:  (016) 429 1005 of e-pos:  admin@hsovervaal.co.za

 

 

 

Die volgende dag (wat jy terug is by die skool) ‘n doktersertifikaat by mev. H. du Toit indien om in aanmerking te kom vir ‘n siekte-eksamen.

 

 

 

Mev. Du Toit sal reël vir ‘n aanvullende vraestel.  Dit word slegs toegelaat indien ‘n doktersertifikaat ingedien word.

 

 

 

KLEREDRAG

 

 

 

Leerders kan in gewone klere eksamen skryf indien R50 betaal word.

 

 

 

Streng reëls geld ten opsigte van gewone drag.  Kort broeke en rokkies mag nie te kort wees nie.

 

 

 

Leerders wat verkies om in skooldrag te skryf is welkom om dit te doen.

 

 

 

Reëls i.v.m. die dra van juwele, hare, grimering en skeer van baard geld soos tydens die kwartaal.

 

 

 

Leerders wat nie korrek aangetrek is nie, sal gevra word om die regte klere te gaan aantrek.  Indien hulle dan laat is vir die vraestel sal geen ekstra skryftyd gegee word nie.

 

 

 

Verjaarsdae:  Personeel

 

 

 

November:

 

 

 

 

MEV  J  VAN TONDER 5

 

 

 

 

Desember:

 

 

 

 

MEV  L  SWANEPOEL 1
MEV  M  FOURIE 8
MNR  P J  NAUDé 18
MEJ  A  LABUSCHAGNE 20
MNR  W  CRONJE 21

 

 

 

 

Verjaarsdae:  Leerders

 

 

 

Oktober:

 

 

 

28 BOTHA  HáNES GR 9/1
     
  DE KLERK  ETIENNE GR 9/4
     
  NAUDE  RUAN GR 10/2
     
  SCHUTTE  WAYNE GR 10/4
     
29 RIEKERT  SEBASTIAAN GR 9/2
     
  VAN DER WEIDE  DANIELLE GR 9/1
     
30 CLAASEN  STADLER GR 8/2
     
31 BEZUIDENHOUT  MICAELA GR 8/1
     
  COETZER  RUAN GR 11/5

 

 

 

 

 

 

November:

 

 

 

1 BEZUIDENHOUT  LEE-ANN GR 10/3
     
  BROWN  MòNRAY GR 10/4
     
  BUYS  KEEAN GR 10/1
     
  VAN STRAATEN  EWALD GR 8/1
     
2 ALBERTS  CHELENE GR 12/3
     
  HARMSE  NATASJA-LEIGH GR 8/3
     
3 BOPAPE  REABETSWE GR 8/3
     
  NEL  CHERISE GR 12/3
     
4 COLLATZ  MICAYLA GR 11/5
     
  OLIVIER  WELRé GR 10/2
     
5 GERMISHUIZEN  MELISSA GR 9/4
     
  HERRIDGE  MICHAEL GR 12/1
     
6 KRüGER  ZELMARí GR 9/1
     
  SCHOEMAN  MARISKA GR 8/1
     
8 JOUBERT  VINCENT GR 12/3
     
  LUBBE  ALEX GR 10/1
     
  PRETORIUS  TIMOTHY GR 9/4
     
9 CRONJé  CHANTé GR 8/3
     
  DE NECKER  TERINé GR 12/3
     
  VAN DER MERWE  ANASTASIA GR 11/4
     
10 ROSS  MARLO GR 9/4
     
11 LE ROUX  MARCO GR 10/2
     
12 BADENHORST  DIVAN GR 10/2
     
  PRETORIUS  CELINE GR 10/3
     
  VILJOEN  ARMAND GR 8/1
     
13 BESTER  NICOLE GR 8/3
     
  BISSCHOFF  CARIEN GR 12/3
     
  BOTES  SHEREEN GR 12/1
     
  HENDRICKS  ALICIA GR 11/2
     
  NEL  DYLAN GR 11/5
     
14 GROBLER  ETTIENE GR 10/3
     
15 BRITS  ANDRé GR 12/1
     
  DE RIDDER  JAUN-DRé GR 8/4
     
  MARQUES  TONI GR 11/5
     
16 GREYLING  XANDER GR 12/1
     
  SMIT  LOUIS GR 9/3
     
17 VAN DER WATT  CHARLOTTE GR 9/4
     
18 ANDERSON  MICAELA GR 9/2
     
  DU PLESSIS  XANDER GR 8/4
     
  STEENEKAMP  CHERESé GR 11/2
     
19 BOTHA  KYLA GR 11/4
     
  JANSE VAN RENSBURG  ANUSHKA GR 9/3
     
  VILJOEN  TANYA GR 10/3
     
21 NELL  TANYA GR 10/4
     
26 MITCHELL  LEE-ANN GR 11/1
     
  VAN WYK  KARLEINE GR 10/1
     
28 NEL  DIVAN GR 9/4
     
29 ALGRA  JUSTIN GR 10/1
     
  SNYMAN  WILMARI GR 11/1
     
  VENTER  DEZI GR 9/1
     
30 ACKERMAN  ZELMARIE GR 11/1
     
  CATO  RONAN GR 11/4
     
  DE BRUYN  UNIQUE GR 12/3

 

 

 

 

Desember:

 

 

 

1 ENGELBRECHT  PIERRé GR 10/1
     
  HARMSE  LEE-ANDRé GR 10/4
     
  HERBST  ANORET GR 12/2
     
  LOUW  RUAAN GR 12/2
     
2 COETZEE  LUKE GR 10/3
     
  INGHAM  RENé GR 9/2
     
3 COETZER  MADELEINE GR 11/3
     
  DE KOKER  ANéL GR 8/1
     
4 JANSEN  TIAAN GR 11/2
     
  MC CUTCHEON  BROC GR 8/1
     
  RADEMEYER  ELNé GR 8/2
     
5 ALLEN  CHANTé GR 9/2
     
6 WHITE  DYLAN GR 11/1
     
7 SMIT  REINHARDT GR 12/3
     
8 HABIG  ANRI GR 12/2
     
9 BEECH  PATRICK GR 11/4
     
10 DELPORT  TYRONE GR 11/3
     
  GREYLING  SHANNON-LEE GR 8/3
     
  POTGIETER  MARLIE GR 9/4
     
  VAN DER MERWE  HAZEL GR 9/4
     
11 BASSON  TIAAN GR 11/3
     
  BURGER  ELITHA GR 11/3
     
  KNUPPE  LUANDI GR 10/2
     
  VAN EEDEN  EUMA GR 12/1
     
12 ERASMUS  JOANé GR 11/5
     
  HERBST  MICHELLE GR 9/2
     
  SPAMERS  DIVAN GR 9/3
     
13 BARNARD  CAMMY GR 9/3
     
  MANNING  GENEVIEVE GR 11/1
     
  MOHUTSIWA  OMPHILE GR 9/2
     
  PRETORIUS  LORENé GR 8/3
     
14 JANSEN VAN RENSBURG  STEFAN GR 8/4
     
  VAN SITTERT  CHANé GR 11/1
     
15 JOUBERT  CAYLENé GR 9/3
     
  PIENAAR  LANA GR 9/3
     
  PRETORIUS  ZETSKA GR 8/4
     
18 BAM  JONATHAN GR 8/4
     
19 WILLEMSE  RUAN GR 12/2
     
20 VAN NIEUWENHUIZEN  JOHAN GR 8/1
     
21 DU PREEZ  JO'MARI GR 8/1
     
  MITCHELL  MEANDRI GR 8/1
     
23 JANSE VAN VUUREN  RUAN GR 11/5
     
  VAN DER VELDE  KIMBERLEY GR 12/3
     
24 VAN STADEN  LORIKA GR 11/5
     
  WAIT  LICINDA GR 10/2
     
28 PUTTER  CHANTEL GR 11/5
     
30 BRITS  HEINE GR 10/1

 

 

 

 
                                                                            HOëRSKOOL OVERVAAL
                                                                     ROOSTER:  EINDEKSAMEN  2018
                                                                               GRAAD 8 – 12
DATUM DAG Graad 12 Tyd Graad 11 Tyd Graad 10 Tyd Graad 9 Tyd Graad 8 Tyd
                       
 29 Okt Maandag

W/

WG V2

3                
Vis Kuns 3                
30 Okt Dinsdag Geo V1 3                
Geo V2 1.5                
31 Okt Woensdag                    
                   
01-Nov Donderdag Afr V1 2                
Eko V1 2                
02-Nov Vrydag FW V1 3                
05-Nov Maandag FW V2 3 Afr V1 2 Afr V1 2     EBW  
RTT V2 3 Gas 3 Toer 3        
06-Nov Dinsdag     It V1/ IGO V1   RTT V1 3 K&K      
Eko V2 2 (IGO V1)              
07-Nov Woensdag     Eng V2  

It V1/

IGO V1

      MSW G  
08-Nov Donderdag Eng  V2 2 RTT V1 3 RTT V2 2.5 Teg      
Siv Teg 3 Eng V1 2 Eng V1 2        
09-Nov Vrydag LW V1 2.5 FW V1 3

W/

WG V1

2/

1,5

    Wisk  
                       
12-Nov Maandag LW V2 2.5 FW V2 3

W/

WG V1

2/

1,5

Eng      
IGO V1 3                
13-Nov Dinsdag     LO 2 LO 2     Eng  
Gas 3 RTT V2 3 Afr V2          
14-Nov Woensdag Afr V2 2.5 Toer 3 Eko V1 2 NW      
Elekt 3                
 
15-Nov Donderdag     BE 3 BE V1 2     Rek  
                   
16-Nov Vrydag    

W/

WG V1

3/

2

FW V1 2 EBW      
                   
                       
19-Nov Maandag    

W/

WG V2

3/

2

FW V2 2 Wisk      
IGO V2 3                
20-Nov Dinsdag     Geo V1 3

Geo V1/

Kuns

3 LO   NW  
    Geo V2 1.5 Geo V2 1.5        
21-Nov Woensdag     Eko V1 2 LW V1 2.5 MSW G      
22-Nov Donderdag BE 3 LW V1 2.5 BE V2 2     Afr  
23-Nov Vrydag Afr V3 2.5 Afr V2   Rek V1 2 Afr V1      
                       
26-Nov Maandag Eng  V3 2.5

Eko V2/

Elek

2/3 Rek V2 2     MSW A  
       

Gas/

It V2

3        
27-Nov Dinsdag     LW V2 2.5 LW V2   Eng V2      
28-Nov Woensdag     Rek/ Kuns 3 Eng V2       Teg  
29-Nov Donderdag     It V2   IGO V2   Afr V2      
30-Nov Vrydag     Siv   Eko V2       LO  
3 Des Maandag     IGO V2   LW V3   MSW A      
4 Des Dinsdag     LW V3   Elek 3     K&K  

     

  

 

 

 

 

 
 

 

If you don't want to receive our news anymore, unsubscribe