Uitgawe 1: 14 Januarie 2019

 

 

If you can't see this e-mail properly, view it online

 

 
 

 

valies logo2

 

 

 

 

 

valies tema

Leuse/Tema vir 2019:  Dankbaarheid!

 

 

NUUS-KIERIG

 

 

Uitgawe 1 -  14 Januarie 2019

 

 

 

   

 

 

Geagte ouer/voog

 

 

 

Aan elke persoon wat hulleself sien as ‘n volwaardige Valie, baie welkom terug by ons skool vir 2019.  Mag dit regtig ‘n goeie en voorspoedige jaar wees. 

 

 

 

Baie geluk aan ons graad 12-leerders van 2018 met baie goeie uitslae.  Julle maak ons trots.

 

 

 

Baie sterkte aan ons Graad 12-leerders vir 2019.  Mag dit ‘n goeie jaar vir julle elkeen wees.  Dit is jou laaste skooljaar.  Gryp die dag aan en maak die beste daarvan.

 

 

 

Welkom aan elke graad 8-leerder en ouer.  Ek glo dat julle eersdaags deel gaan wees van die Valie-familie!

 

 

 

Welkom aan nuwe leerders en hulle ouers. 

 

 

 

Kom ons vat hande in 2019 en laat Hoërskool Overvaal net van krag tot krag groei onder ons Vader se leiding.

 

 

 

Ons tema vir 2019 is dankbaarheid.  Laat ons dan elke dag leef met dankbaarheid teenoor ons Skepper en teenoor mekaar. 

 

  

Gedagte vir die week

 

 

 

“Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag.” – 1Tess. 5: 18

 

 

 

Valie-groete

 

 


 
SCHALK RABIE - HOOF
2019.01.14

 

 

 

 

Matriekuitslae:  2018

 

 

 

Hoërskool Overvaal val onder die jurisduksie van die Sedibeng-Oos distrikskantoor van Gauteng Departement van Onderwys, wat ten opsigte van matriekuitslae, amptelik deur die Minister van Onderwys aangewys is as die 4de beste distrikskantoor IN DIE LAND!

 

 

Overvaal se matrieks van 2018 het weereens puik presteer met ‘n totaal van 89 vakonderskeidings.  Ons kan spog met 'n slaagsyfer van 99.08% - slegs een druipeling. 

 

 

 

AANTAL LEERDERS MET UNIVERSITEITSVRYSTELLING:

 

 

 

75%

 

 

 

AANTAL SIMBOLE:

 

 

 

A:  89

B:  148

C:  187

 

 

 

Oudergewoonte het die toppresteerders puik uitslae gekry:

 

 

 

7 Onderskeidings:

 

 

 

Shimoné Bridges

Carien Bisschoff

Carla Schoeman

 

 

 

6 Onderskeidings:

 

 

 

Chelene Alberts

 

 

4 Onderskeidings:

 

 

 

Mericia Rabie

Anika Smit

 

 

3 Onderskeidings:

 

 

 

Shené Boshoff

René Koekemoer

Kayla Nel

Sashkia Odendaal

May-Li Swanepoel

 

 

 

Ons gelukwensing aan alle graad 12-leerders van 2018 en hulle ouers, en ook ons dank aan die personeel van ons voedingskole wat saam gebou het aan hierdie puik prestasies. 

 

 

 

  

Ons slaagsyfer vir graad 8 - 11 is soos volg:

 

 

 

Graad 8:  95.5%

Graad 9:  100%

Graad 10:  99.2%

Graad 11:  97.1%

   

 

 

 

Finansies / Handboeke

 

 

 

Die eerste week is gekenmerk deur die uitdeel van handboeke en gevolglik die gepaardgaande stryd om die eerste paaiement van R1600 op die skoolgelde wat betaalbaar was voor/op 1 Januarie 2019 in te kry.  Daar is jaar na jaar onnodige negatiewe insidente, met die finansiële kantoordames wat dit moet ontgeld.  Baie dankie aan die meerderheid ouers wat betyds met die finansiële kantoor reëlings tref in geval van onvoorsiene omstandighede. 

 

 

 

 

Skoolgelde

Die skoolgelde vir 2019 is as volg:

 

 

 

Eerste paaiement – ‘n eenmalige bedrag van R1 600.00, is betaalbaar vóór of op 1 Januarie 2019.  

 

 

 

Die skoolfonds beloop R11 100-00 per jaar vir 2019 of  R1 110.00 per maand oor 10 maande (einde Januarie tot einde Oktober) (Uitgesluit eerste paaiement).

 

 

 

Die busgelde is soos volg: 

 

 

 

Arconpark roete:

 

 

 

Voldagkoste: R800.00 per kwartaal of R320.00 per maand oor 10 maande (einde Januarie tot einde Oktober), OF

 

 

 

Halfdagkoste (slegs oggend of middag) R425.00 per kwartaal of R170.00 per maand oor 10 maande (einde Januarie tot einde Oktober).

 

 

 

Ander busroetes:

 

 

 

Voldagkoste: R850.00 per kwartaal of R340.00 per maand oor 10 maande (einde Januarie tot einde Oktober), OF

 

 

 

Halfdagkoste (slegs oggend of middag) R450.00 per kwartaal of R180.00 per maand oor 10 maande (einde Januarie tot einde Oktober).

 

 

 

Die busgeld is vooruitbetaalbaar op die eerste dag van elke kwartaal of maand.

 

 

 

Die volgende vakke :  Gasvryheidstudie, IGO, Elektriese Tegnologie en Siviele Tegnologie het ‘n fooi van R190 per kwartaal of R76.00 per maand per vak oor 10 maande (einde Januarie tot einde Oktober) wat dien as sentrumfooie.

 

 

 

Ooreenkomstig Afdeling 39 van die Suid-Afrikaanse Skolewet, is die betrokke partye by hierdie ooreenkoms verantwoordelik vir die verpligte skoolgeld.

 

 

 

Ooreenkomstig Afdeling 40 van die Suid-Afrikaanse Skolewet mag die skool die betaling van skoolgeld afdwing.

 

 

 

Die betrokke partye by hierdie ooreenkoms onderneem om alle regskoste, insluitende kostes op prokureur- en kliënteskaal vir die invordering van skuld wat deur die skool aangegaan word te betaal as daar wetlik opgetree moet word om skoolgeld te verhaal.

 

 

 

Skoolgeld is betaalbaar aan die einde van elke maand vanaf einde Januarie tot einde Oktober (10 maande).

 

 

 

Ouers / voogde wat nie die skoolgeld kan betaal nie, mag om vrystelling van hierdie fooie aansoek doen. Voltooi die nodige dokumentasie wat by die kantoor beskikbaar sal wees in Januarie 2019.  Die sluitingsdatum vir aansoeke vir kwytskelding van skoolgelde is 28 Februarie 2019.

 

 

 

Ons wil graag versoek dat skoolgelde sover as moontlik elektronies oorbetaal moet word, ten einde kontanthanteringsfooie te beperk en ook ter wille van veiligheid.  Ons beskik ook oor ‘n debietorderstelsel en het kaartfasiliteite beskikbaar.  Vir u gerief verskaf ons vir u die skool se bankbesonderhede:

 

 

 

Bank:  ABSA

Rekeningnommer:  480391020

Takkode:  632005

Verwysing:  Toelatingsnommer / Naam van leerder en rede vir betaling, bv skoolgelde / busgelde / graad 8-kamp, ens.

  

 

 

 

Sanggroep van Interhoër

 

 

 

Alle leerders wat die Interhoër bywoon as deel van die sanggroep van Hoërskool Overvaal, oefen Maandae tot Donderdae van 14:00 tot 15:00 op die pawiljoene. 

 

 

 

Ouers wat deurloop na klasse

 

 

 

Ouers moet ten alle tye aanmeld by die algemene kantoor en mag onder géén omstandighede deurstap na klaskamers nie. 

 

 

 

 

Rusland-toer

 

 

 

Leerders wat op die toer na Rusland gaan, se ouers moet asseblief solank begin aansoek doen vir die leerders se paspoorte en “unabridged” geboortesertifikate.

 

 

 

Koop van eet- en drinkgoed deur heining

 

 

 

Neem asseblief kennis dat géén leerder kos of drinkgoed deur die skool se heining mag koop of in ontvangs neem nie.  Leerders mag ook nie kitskos of wegneemetes laat aflewer by die skool nie.   Die skool het ‘n goed toegeruste voedselsorgsentrum, wat die alleenmandaat besit op verkope aan leerders, en daar is ‘n wye verskeidenheid van bekostigbare eet- en drinkgoed, wat aan al ons leerders se behoeftes voldoen. 

 

 

 

 

Selfone, Ipods en ander elektroniese toestelle

 

 

 

Geen selfone mag aangeskakel wees in skooltyd nie. Selfone sal gekonfiskeer word indien dit in klastyd gebruik word.  Die selfone sal vir ‘n tydperk van een maand in die kluis toegesluit voordat dit aan die leerder terug besorg sal word.  ‘n Boete van R100 kan 24 uur nadat die selfone  gekonfiskeer is, betaal word om dit vinniger terug te kry.  

 

 

 

Geen Ipods of ander elektroniese toestelle word by die skool toegelaat nie.  Dit sal ook gekonfiskeer word.

 

 

 

Laatkom

 

 

 

Leerders moet reeds om 07:25 binne die skoolgronde wees, en om 07:30 in klasverband aangetree wees op die blokke.  Dit bly u as ouers se verantwoordelikheid om te verseker dat u kind/ers elke skooldag betyds by die skool is, ongeag of u hulle aflaai by die skool, en of hulle self skool toe stap/ry.  Daar sal streng opgetree word vanjaar teen leerders wat laatkom. 

 

  

Boeke benodig vir mediasentrum

 

 

 

Ons skool benodig steeds nuwe, interessante Afrikaanse sowel as Engelse leesstof gemik op die jeug.  Mev. van Tonder bedank 2018 se mediasentrumprefekte wat so hard gehelp het met die opneem van nuwe boeke in die mediasentrum.  Dit word baie waardeer.

 

 

 

Skoolreëls

 

 

 

Ouers moet asseblief verseker dat leerders elke dag volgens die skoolreëls geklee is.  Die seuns se hare moet kort en nie gekleur wees nie.  Dit wil voorkom of daar sekere leerders is wat wag tot die skool open voor hulle hare sny.  Voortaan sal leerders wat nie reg is nie, huis toe gestuur word totdat hulle voorkoms voldoen aan die skoolreëls.

  

 

 

 

Prestasies

 

 

 

Ek doen 'n beroep op al ons ouers om asseblief ons op hoogte te hou van oud-leerders se prestasies.  Ons wil dit graag in ons nuusbrief plaas. 

 

 

 

  

Parkering van leerders binne skoolterrein

 

 

 

Slegs leerders wat beskik oor 'n geldige bestuurderslisensie mag binne die skoolterrein ry en parkeer.  Leerders sonder die nodige dokumentasie, moet asseblief in die parkeerterrein by die winkelkompleks oorkant die skool parkeer. 

    

 

 

 

Afhaal van leerders gedurende skoolure

 

 

 

Geen leerders mag die skoolterrein verlaat gedurende skoolure sonder om eers afgeteken te word in 'n register in die algemene kantoor nie.  Indien leerders dit wel doen, sal dit beskou word as "stokkiesdraai" en sal hy/sy volgens die dissiplinêre kode van die skool dienooreenkomstig  gestraf word. 

 

 

 

Ter wille van u kind se veiligheid, kan slegs ouers of voogde 'n leerder kom afhaal.  Indien 'n ouer/voog weens werksomstandighede nie self 'n leerder kan afhaal nie, moet 'n toestemmingsbrief saam met die persoon gestuur word wat die leerder afhaal, of die ouer moet 'n toestemmingsbrief aan ons faks of per e-pos stuur.

 

 

 

Dieselfde reëling geld ongelukkig ook vir die leerders se broers/susters, oupas/oumas en ooms/tannies.  Die leerders bly die skool se verantwoordelikheid tot tyd en wyl ons hulle in die sorg van hulle ouers/voogde oorgee.  Let wel:  Telefoniese toestemming sal nie aanvaar word nie, bloot weens die feit dat ons in staat moet wees om skriftelike bewys van toestemming te kan toon aan die Departement, sou dit nodig wees. 

 

 

 

Indien 'n leerder gedurende skoolure siek word, mag hy/sy nie self die ouer skakel nie.  Hy/sy moet aanmeld by die algemene kantoor, waarna een van die administratiewe dames die ouer sal skakel en versoek om die leerder te kom haal. 

 

 

 

Die leerder sal in die siekekamer gehou word tot tyd en wyl die ouer hom/haar kan afhaal. 

 

 

 

Ons sal dit waardeer indien u sover as moontlik afsprake na skoolure sal reël.  Moet asseblief nie u kinders vir onbenullige redes tydens skoolure kom afhaal nie.  Dit is geweldig steurend vir die personeel indien ons kort-kort leerders uit klasse moet roep.

 

 

 

Maak asseblief seker dat ons oor u korrekte kontakbesonderhede beskik, en dat ons in staat is om u in die hande te kry in gevalle van siekte en nood.  Dit het al in die verlede gebeur dat ons tydens'n noodgeval tot drie oproepe moes maak voordat ons daarin kon slaag om 'n ouer te bereik!

        

 

 

Groentjiekonsertkaartjies

 

 

 

Die graad 8-leerders sal op 30 Januarie 2019 om 18:00 'n groentjiekonsert aanbied.

 

 

 

Koste van groentjiekonsertkaartjies:           

 

 

        

Volwassenes – R50

Skoolleerders - R20

 

 

 

‘n DVD van die konsert kan teen R180 elk bestel word by mej. H. Kennedy. 

 

 

 

Na afloop van die Groentjiekonsert vind 'n bring-en-braai plaas vir alle nuwe ouers.  Die skool voorsien die vure, pap, sous, slaaie en broodjies.  Bring asseblief u eie vleis, eetgerei en drinkgoed.

 

 

 

Leerders gebruik voorportaal as deurgang

 

 

 

Ons ondervind 'n groot probleem met leerders wat die voorportaal by die algemene kantoor gebruik as 'n deurgang.  Dit is veral leerders wat gebruik maak van die parkering voor die administratiewe blok, en leerders wie se busse geparkeer staan voor die administratiewe blok, wat hulle hieraan skuldig maak.  Die voorportaal skep die eerste indruk wat besoekers van ons skool kry, en moet dus deurentyd skoon en netjies gehou word.  Dit is 'n groot frustrasie om die vloere skoon te hou met leerders wat gedurig daar deur beweeg, soms selfs met modderige en vuil skoene en ook na sportperiode met rugbyskoene aan.  Ons vra u dringende samewerking in hierdie verband.

 

 

 

 

Advertensieborde op palisadeheining

 

 

 

Maatskappye wat belangstel kan teen geringe koste advertensieborde op die skool se palisadeheining in Langrandweg aanbring.  Borde se grootte is 2.450 x 1.225m.  Borde word op die maatskappye se eie koste gemaak.  Kontak gerus vir Charmasne van de Poll vir koste en navrae. 

  

 

 

Medikasie

 

 

 

Volgens departementele opdrag mag geen medikasie aan enige leerders gegee word nie. 

 

 

 

  

Klerewinkel:  ekstra tye in Januarie en Februarie 2019

 

 

 

15 Januarie, Dinsdag:  17:00 – 18:00

17 Januarie, Donderdag:  17:00 – 18:00

19 Januarie, Saterdag:  13:00 – 14:00

22 Januarie, Dinsdag:  17:00 – 18:00

24 Januarie, Donderdag:  17:00 – 18:00

26 Januarie, Saterdag:  13:00 – 14:00

29 Januarie, Dinsdag:  17:00 – 18:00

2 Februarie, Saterdag:  13:00 – 14:00

 

 

 

NORMALE WINKELTYE

 

 

 

Maandae + Dinsdae + Donderdae  11:00 tot 12:00

 

 

 

LET ASSEBLIEF DAAROP DAT TYE VAN DIE WINKEL AANPAS VOLGENS DIE POUSETYE VAN DIE SKOOL.  DIE WINKEL IS DUS MAANDAE + DINSDAE + DONDERDAE OOP WANNEER DIT POUSE IS. 

 

 

 

Vir enige navrae:  Kontak gerus Michelle - 084 554 9928 of Pierre - 084 529 3299

 

 

 

Opsomming van positiewe en negatiewe punte op dissiplinêre stelsel

 

 

 

Ter inligting, gee ons net graag vir u die kodes deur van die verskillende oortredings waarvoor u kind 'n "blou briefie"

kan ontvang:

 

 

 

Kode op blou briefie Oortreding / positiewe aktiwiteit Puntetoekenning
01 Huiswerk nie gedoen nie -           10
02 Boeke tuis vergeet -           10
03 Afskryf van huiswerk -           15
04 Afskryf van huiswerk deur leerder toegelaat -           15
10 Laatkom (4 minute) -           10
11 Oortreding  van ‘n skoolreël -           20
12 Kru taalgebruik -           10
13 Nie in toesigklas / saal / voogperiode -           30
14 Rook en/of in besit van sigarette -           60
15 Stokkiesdraai (Ongemagtigde wegbly van klas en skool) -           60
16 Uitdagende, onbeskofte gedrag teenoor personeellid -           30
17 Steur die onderrigsituasie -           20
18 Alle wangedrag soos genoem in Bylaag  1 en 2 van die Provinsiale Gazette van 4 Oktober 2000 -           180
19 Oneerlikheid tydens toetse en eksamens -           120
50 Deelname aan sport +          25
51 Deelname aan kultuuraktiwiteite +          25
52 Bywoon en ondersteun van kultuur- en sportaktiwiteite +            5
53 Hulp in skoolverband (bv. merk van bane) +          10
55 Volle teenwoordigheid tydens Interhoër +          30

 

 

 

Wanneer 'n leerder 'n oortreding begaan, word 'n "blou briefie" vir hom/haar voltooi.  Die leerder moet die briefie onderteken aangesien dit 'n skulderkenning is.   Nadat die klasonderwyser/es sowel as die graadhoof die "blou briefie" onderteken het, word dit na die administratiewe kantoor gestuur, waarna dit ingelees word op 'n stelsel, en 'n sms aan die ouers/voogde gestuur word om hulle in kennis te stel van die oortreding. 

 

 

 

Daar vind vier detensies per jaar plaas - net voor elke detensiedatum word verslae getrek van alle leerders wat 60 en meer negatiewe punte op hulle rekords het.  Leerders wat geïdentifiseer is, sal elkeen vroegtydig skriftelik in kennis gestel word dat hulle detensie moet bywoon, en 'n sms sal ook aan die betrokke ouers/voogde gestuur word om hulle hiervan in kennis te stel. Sodra die leerders die detensie bygewoon het, sal 60 negatiewe punte van die leerders se rekords verwyder word. 

 

 

 

Wanneer verslae getrek word en 'n leerder se puntetelling is 180 of meer negatiewe punte, sal die leerder voor die dissiplinêre komitee van die beheerliggaam verskyn.  Dieselfde prosedure sal gevolg word as met detensie, deur die leerder skriftelik in kennis te stel van die dissiplinêre verhoor en 'n sms aan die betrokke ouers/voogde gestuur sal word vir kennisname.  Die dissiplinêre komitee besluit oor die skuld/onskuld van die leerder na gelang van getuienis wat aangehoor word en het die mag om op die gepaste straf te besluit - dit kan selfs lei tot skorsing of 'n aansoek wat by die Departement van Onderwys ingegee word om te begin met uitsettingstappe. 

 

 

 

Indien die laaste detensie van die jaar plaasgevind het, en 'n leerder steeds 60 of meer negatiewe punte op sy/haar rekord het, word hierdie punte oorgedra na die volgende jaar, en moet die leerder in Januarie eers detensie bywoon om weer op 'n nul-telling te kom. 

 

 

 

Soos u sal merk, is daar ook positiewe puntetoekennings, en dit kan weer negatiewe punte op 'n leerder se rekord, verminder. Leerders sal, in die geval van positiewe punte, 'n "geel briefie" ontvang, en die ouers/voog sal dan ook 'n sms ontvang. 

 

 

 

Die aflê van detensie is verpligtend.  Sou 'n leerder sonder grondige rede en skriftelike verduideliking versuim om detensie by te woon, sal dit beskou word as 'n ernstige oortreding wat dienooreenkomstig streng gestraf sal word. 

 

  

Verjaarsdae:  Personeel

 

 

 

JANUARIE

 

 

 

31      Mnr. A. Coetzer  
   

 

 

 Verjaarsdae:  Leerders

 

 

 

JANUARIE    
     
14 CROFT  ANDY GR 12/2
     
  PRINS  MICHAEL GR 12/2
     
  VILJOEN  MC GR 9/1
     
15 DU TOIT  ALTHEA GR 9/4
     
  MULLER  BRANDON GR 9/4
     
17 RYCIAK  AIDEN GR 10/4
     
18 BRITZ  ALICIA GR 12/1
     
  KOOIJ  TIAAN GR 12/5
     
  MOCKE  FREDDIE GR 12/2
     
  SCHOEMAN  RENé GR 8/2
     
20 VAN ONSELEN  HEINDRICH GR 11/3
     
22 KRUGER  FRANCO GR 11/3
     
23 NOLTE  RUCHELLE GR 9/2
     
24 SCHUTTE  PETRONELLA GR 8/4
     
25 JANSE VAN RENSBURG  CARLIA GR 11/4
     
  LIEBENBERG  CHARNé GR 12/5
     
  RHEEDER  NICOLENE GR 10/4
     
26 HATTINGH  ADRIAAN GR 12/2
     
27 GROENEWALD  MICHAEL GR 8/1
     
28 BERNHARDT  INGE GR 11/1
     
  KRUGER  KYLE GR 9/3
     
  VAN DER VELDE  DYLAN GR 9/1
     
29 CONLONG  CHANDRé GR 12/1
     
  PRETORIUS  CHANé GR 12/1
     
30 EIGENHUIS  JACQUES GR 12/3
     

31

 

 

 

 

PRETORIUS  DAMIAN

 

 

 

 

GR 12/1

 

 

 

 

 

 

 

KITAARLESSE  by die skool

 

 

 

-        Begin 4 Februarie 2019

-        Maandae van 16:00 – 17:00

-        Gr 8 – 12 Leerlinge

-        Nog slegs 6 plekke beskikbaar

-        R70@ uur groepklas, maw R280 p/m

-        R120 inskryffooi vir flipfile en musiek

-        Eie kitaar noodsaaklik

 

 

Whatsapp of skakel my by

 

 

0827852220

 

 

 

Riana le Roux

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

 
 

 

If you don't want to receive our news anymore, unsubscribe