Uitgawe 2: 21 Januarie 2019

 

 

If you can't see this e-mail properly, view it online

 

 
 

 

valies logo2

 

 

 

 

 

valies tema

Leuse/Tema vir 2019:  Dankbaarheid!

 

 

NUUS-KIERIG

 

 

Uitgawe 2 -  21 Januarie 2019

 

 

 

   

 

 

Geagte ouer/voog

 

 

 

Ek wil baie dankie sê vir elke graad 8-leerder se positiewe inskakeling by Overvaal.  Dankie aan elke ouer wat dit vir hulle kinders moontlik maak om die aktiwiteite by te woon.

 

 

 

Sterkte met die atletiekoefeninge die week.  Ons neem Vrydag in Klerksdorp deel aan die Schoonspruit-byeenkoms. 

 

  

Gedagte vir die week

 

 

 

“Ek is tot alles in staat deur Christus Jesus wat my krag gee.”

 

 

 

Valie-groete

 

 


 
SCHALK RABIE - HOOF
2019.01.21

 

 

 

 

Graad 12-inligtingsaand

 

 

 

‘n Graad 12-inligtingsaand vind plaas op Woensdag, 23 Januarie 2019 om 18:30 in die skoolsaal.  Ons versoek asseblief dat alle graad 12-leerders sowel as hulle ouers die uiters belangrike vergadering sal bywoon.  Graad 12-leerders moet die vergadering in skoolklere bywoon. 

 

 

 

 

Verkiesing:  2019

 

 

 

Graad 12-leerders wat voor einde April 2019 18 jaar oud gaan wees, moet asseblief onthou om hierdie naweek te registreer vir die 2019 verkiesing.  Neem jou ID-dokument en bewys van adres saam.

 

 

 

ATKV-debat:  2019

 

 

 

Die ATKV-debatkompetisie vind plaas op 8 – 10 Mei 2019 by Helpmekaar Kollege in Johannesburg. 

Leerders wat belangstel om deel te neem aan die kompetisie, moet mnr. Benson gaan spreek. 

 

 

 

Onderwerpe vir die debat:

 

 

 

Juniors:       Alle uitheemse bome in Suid-Afrika behoort / behoort nie gesloop te word / 

         Seniors:       Suid-Afrika behoort / behoort nie sy kulturele erfenis te verwyder om nasiebou te bevorder / nie.

 

 

 

Kennisgewing van ‘n nominasie – en verkiesingsvergadering vir die verkiesing van een ouerlid vir die beheerliggaam

 

 

 

Datum:        12 Februarie 2019

Tyd:             19:00

Plek:            Skoolsaal

 

 

 

Nominasievorms is by die algemene kantoor beskikbaar.

 

 

 

 

Sanggroep van Interhoër

 

 

 

Alle leerders wat die Interhoër bywoon as deel van die sanggroep van Hoërskool Overvaal, oefen Maandae tot Donderdae van 14:00 tot 15:00 op die pawiljoene. 

 

 

 

Kopluise

 

 

 

Ons wil vriendelik versoek dat alle ouers asseblief hulle kinders se hare deeglik ondersoek en indien u afkom op enige kopluise of nete, u asseblief sonder versuim die nodige behandeling sal toepas.   

 

 

 

Klerebank

 

 

 

Enige navrae kan gerig word aan mev. Louisa Pretorius per whatsappboodskap by 081 546 6143.  Ruil van skoolbaadjies, rompe en hemde sal waardeer word.  Skenkings van klere sal hoog op prys gestel word. 

 

 

 

“Cheerleading”

 

 

 

Proewe sal op Donderdag, 21 Februarie 2019 plaasvind.

 

 

 

Leerders moet in groepies saamwerk om ‘n dansie uit te werk.  Die volgende bewegings is ‘n vereiste in die dansie:

 

 

 

  • Split
  • Bruggiebou
  • Knipmes
  • Wawiele
  • Handstande

 

 

Die dansie móét bogenoemde, sowel as ‘n waagtoertjie, insluit.  Dit moet ongeveer 1 – 2 minute lank wees.  Gee name op by mev. Pretorius.

 

 

 

 

Interaksie-Rotariërs

 

 

 

Liefdadigheidsaksies begin binnekort.  Leerders sal op hoogte gehou word.  Enige skenkings soos klere, ens. sal waardeer word.

 

 

 

 

Omgeegroep

 

 

 

Daar is ‘n voedingskema by die skool.  Indien u belangstel om betrokke te raak, kan u mev. Marietjie Bouwer kontak by 083 277 7783.

 

 

 

 

Ouers wat deurloop na klasse

 

 

 

Ouers moet ten alle tye aanmeld by die algemene kantoor en mag onder géén omstandighede deurstap na klaskamers nie. 

 

 

 

Koop van eet- en drinkgoed deur heining

 

 

 

Neem asseblief kennis dat géén leerder kos of drinkgoed deur die skool se heining mag koop of in ontvangs neem nie.  Leerders mag ook nie kitskos of wegneemetes laat aflewer by die skool nie.   Die skool het ‘n goed toegeruste voedselsorgsentrum, wat die alleenmandaat besit op verkope aan leerders, en daar is ‘n wye verskeidenheid van bekostigbare eet- en drinkgoed, wat aan al ons leerders se behoeftes voldoen. 

 

 

 

 

Selfone, Ipods en ander elektroniese toestelle

 

 

 

Geen selfone mag aangeskakel wees in skooltyd nie. Selfone sal gekonfiskeer word indien dit in klastyd gebruik word.  Die selfone sal vir ‘n tydperk van een maand in die kluis toegesluit voordat dit aan die leerder terug besorg sal word.  ‘n Boete van R100 kan 24 uur nadat die selfone  gekonfiskeer is, betaal word om dit vinniger terug te kry.  

 

 

 

Geen Ipods of ander elektroniese toestelle word by die skool toegelaat nie.  Dit sal ook gekonfiskeer word.

 

 

 

Laatkom

 

 

 

Leerders moet reeds om 07:25 binne die skoolgronde wees, en om 07:30 in klasverband aangetree wees op die blokke.  Dit bly u as ouers se verantwoordelikheid om te verseker dat u kind/ers elke skooldag betyds by die skool is, ongeag of u hulle aflaai by die skool, en of hulle self skool toe stap/ry.  Daar sal streng opgetree word vanjaar teen leerders wat laatkom. 

  

 

 

 

Parkering van leerders binne skoolterrein

 

 

 

Slegs leerders wat beskik oor 'n geldige bestuurderslisensie mag binne die skoolterrein ry en parkeer.  Leerders sonder die nodige dokumentasie, moet asseblief in die parkeerterrein by die winkelkompleks oorkant die skool parkeer. 

    

 

 

 

Afhaal van leerders gedurende skoolure

 

 

 

Geen leerders mag die skoolterrein verlaat gedurende skoolure sonder om eers afgeteken te word in 'n register in die algemene kantoor nie.  Indien leerders dit wel doen, sal dit beskou word as "stokkiesdraai" en sal hy/sy volgens die dissiplinêre kode van die skool dienooreenkomstig  gestraf word. 

 

 

 

 

Ter wille van u kind se veiligheid, kan slegs ouers of voogde 'n leerder kom afhaal.  Indien 'n ouer/voog weens werksomstandighede nie self 'n leerder kan afhaal nie, moet 'n toestemmingsbrief saam met die persoon gestuur word wat die leerder afhaal, of die ouer moet 'n toestemmingsbrief aan ons faks of per e-pos stuur.

 

 

 

 

Dieselfde reëling geld ongelukkig ook vir die leerders se broers/susters, oupas/oumas en ooms/tannies.  Die leerders bly die skool se verantwoordelikheid tot tyd en wyl ons hulle in die sorg van hulle ouers/voogde oorgee.  Let wel:  Telefoniese toestemming sal nie aanvaar word nie, bloot weens die feit dat ons in staat moet wees om skriftelike bewys van toestemming te kan toon aan die Departement, sou dit nodig wees. 

 

 

 

Indien 'n leerder gedurende skoolure siek word, mag hy/sy nie self die ouer skakel nie.  Hy/sy moet aanmeld by die algemene kantoor, waarna een van die administratiewe dames die ouer sal skakel en versoek om die leerder te kom haal. 

 

 

 

Die leerder sal in die siekekamer gehou word tot tyd en wyl die ouer hom/haar kan afhaal. 

 

 

 

Ons sal dit waardeer indien u sover as moontlik afsprake na skoolure sal reël.  Moet asseblief nie u kinders vir onbenullige redes tydens skoolure kom afhaal nie.  Dit is geweldig steurend vir die personeel indien ons kort-kort leerders uit klasse moet roep.

 

 

 

Maak asseblief seker dat ons oor u korrekte kontakbesonderhede beskik, en dat ons in staat is om u in die hande te kry in gevalle van siekte en nood.  Dit het al in die verlede gebeur dat ons tydens'n noodgeval tot drie oproepe moes maak voordat ons daarin kon slaag om 'n ouer te bereik!

        

 

 

 

Groentjiekonsertkaartjies

 

 

 

Die graad 8-leerders sal op 30 Januarie 2019 om 18:00 'n groentjiekonsert aanbied.

 

 

 

Koste van groentjiekonsertkaartjies:       

 

 

            

Volwassenes – R50

Skoolleerders - R20

 

 

 

‘n DVD van die konsert kan teen R180 elk bestel word by mej. H. Kennedy. 

 

 

 

Na afloop van die Groentjiekonsert vind 'n bring-en-braai plaas vir alle nuwe ouers.  Die skool voorsien die vure, pap, sous, slaaie en broodjies.  Bring asseblief u eie vleis, eetgerei en drinkgoed.

 

 

 

Leerders gebruik voorportaal as deurgang

 

 

 

Ons ondervind 'n groot probleem met leerders wat die voorportaal by die algemene kantoor gebruik as 'n deurgang.  Dit is veral leerders wat gebruik maak van die parkering voor die administratiewe blok, en leerders wie se busse geparkeer staan voor die administratiewe blok, wat hulle hieraan skuldig maak.  Die voorportaal skep die eerste indruk wat besoekers van ons skool kry, en moet dus deurentyd skoon en netjies gehou word.  Dit is 'n groot frustrasie om die vloere skoon te hou met leerders wat gedurig daar deur beweeg, soms selfs met modderige en vuil skoene en ook na sportperiode met rugbyskoene aan.  Ons vra u dringende samewerking in hierdie verband.

  

 

 

 

Klerewinkel:  ekstra tye in Januarie en Februarie 2019

 

 

 

22 Januarie, Dinsdag:  17:00 – 18:00

24 Januarie, Donderdag:  17:00 – 18:00

26 Januarie, Saterdag:  13:00 – 14:00

29 Januarie, Dinsdag:  17:00 – 18:00

2 Februarie, Saterdag:  13:00 – 14:00

 

 

 

NORMALE WINKELTYE

 

 

 

Maandae + Dinsdae + Donderdae  11:00 tot 12:00

 

 

 

LET ASSEBLIEF DAAROP DAT TYE VAN DIE WINKEL AANPAS VOLGENS DIE POUSETYE VAN DIE SKOOL.  DIE WINKEL IS DUS MAANDAE + DINSDAE + DONDERDAE OOP WANNEER DIT POUSE IS. 

 

 

 

Vir enige navrae:  Kontak gerus Michelle - 084 554 9928 of Pierre –  084 529 3299

 

 

 

Verjaarsdae:  Personeel

 

 

 

JANUARIE

 

 

 

31      Mnr. A. Coetzer  
   

 

 

Verjaarsdae:  Leerders

 

 

 

JANUARIE    
     
     
22 KRUGER  FRANCO GR 11/3
     
23 NOLTE  RUCHELLE GR 9/2
     
24 SCHUTTE  PETRONELLA GR 8/4
     
25 JANSE VAN RENSBURG  CARLIA GR 11/4
     
  LIEBENBERG  CHARNé GR 12/5
     
  RHEEDER  NICOLENE GR 10/4
     
26 HATTINGH  ADRIAAN GR 12/2
     
27 GROENEWALD  MICHAEL GR 8/1
     
28 BERNHARDT  INGE GR 11/1
     
  KRUGER  KYLE GR 9/3
     
  VAN DER VELDE  DYLAN GR 9/1
     
29 CONLONG  CHANDRé GR 12/1
     
  PRETORIUS  CHANé GR 12/1
     
30 EIGENHUIS  JACQUES GR 12/3
     

31

 

 

 

 

 

PRETORIUS  DAMIAN

 

 

 

 

 

GR 12/1

 

 

 

 

 

 

 

 

HERALIN KRIEKET AKADEMIE

Afrigting deur ‘n gekwalifiseerde afrigter met nasionale ondervinding, teen bekostigbare tariewe en vind plaas by Hoërskool Overvaal in Vereeniging op Saterdae tussen 08:00 en 12:00. 

Een-op-een deur die week beskikbaar op aanvraag.

Spelers word afgerig om die tegnieke van kolfwerk, boulwerk, veldwerk en veldplasings te bemeester.

Alle seuns & dogters van 6 – 20 jaar welkom.

KONTAK HENK OP 078 095 7454

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

 
 

 

If you don't want to receive our news anymore, unsubscribe