Fokus

  • Beurse daar te stel vir leerders.
  • Behoeftefonds (Voedingskema, kospakkies, klerebank).
  • Klaskamers, skoolgronde en fasiliteite voortdurend op te gradeer.
  • BELANGRIK VIR 2024:  Opgradering van spreiligte.