Interaksie

  • Volgehoue skakeling met ouers, vennote en oud-leerders deur kommunikasiekanale.
  • Organisering van netwerkgeleenthede ter promovering van doelstellings.
  • Organisering van fondsinsamelingsprojekte ter promovering van bogenoemde doelstellings.