Beheerliggaam

DAGBESTUUR

Skoolhoof:  Schalk Rabie

Voorsitter:  Frik Roets

Onder-Voorsitter:  Martina Hamman

Tesourier:  Anzél Hattingh

Sekretaresse:  Estelle Nagel

OUERLEDE

Andra Du Toit
David Mulder
Pierre Ronquest
Ryno Hattingh
Maryke Beyers

ONDERWYSERS

Hannelie Du Toit
Stephan Schoeman
Jaques Van Zyl

GEKOÖPTEERDE LEDE

Hardus Visagie

LEERDERS

Hudson Coetzee
Colette Piater
Catelynn Gouws