Skoolfonds

SKOOLGELDE
| Skoolgelde vir 2024 is as volg op 19 Oktober 2023 in terme van Artikel 39 van die Suid-Afrikaanse Skolewet 84 van 1996 bepaal:
 • R17 860.00 (R1 800 + R16 060) per jaar vir u 1ste kind;
 • R16 254.00 (R1 800 + R14 454) per jaar vir u 2de kind;
 • R1 800.00 per jaar vir elke kind daarna (3de, 4de, ens.)

| Die skool bied 'n vergunning om skoolfonds uiteengesit maandeliks af te betaal as volg:

 • R1 800.00 betaalbaar op 15 Desember 2023 VERPLIGTEND vir ALLE ouers;
 • Maandelikse paaiement betaalbaar oor 11 (elf) maande met eerste betaling op 1 Februarie 2024 en laaste betaling op 1 Desember 2024.
 • 1ste kind - R1 460.00 per maand
 • 2de kind - R1 314.00 per maand

| Afslag op skoolgelde indien die volle skoolgelde betaal word voor of op 29 Februarie 2024:

 • Eerste kind:
  R1 800.00 betaalbaar op 15 Desember 2023; en
  R16 060.00 betaalbaar op 29 Februarie 2024
 • Tweede kind:
  R1 800.00 betaalbaar op 15 Desember 2023; en
  R14 454.00 betaalbaar op 29 Februarie 2024

| Die busgelde werk op 'n kaartjiestelsel ten bedrae van R15.00 per rit.  Kaartjies kan by die finansiële kantoor aangekoop word.

| Alle skooleiendom (boeke en toerusting) wat nie ingehandig word voor of op die dag wat die leerder(s) die laaste betrokke vak by die skool skryf nie, sal op rekening gehef word en betaalbaar wees. BANKBESONDERHEDE
Naam van Rekening:  Hoërskool Overvaal
Bank:  ABSA Tjek
Rekening nommer:  480391020
Takkode:  632005
Verw.Nr:  Leerder Naam en Van